Komunalno podjetje Ormož d.o.o. omogoča poslovnim subjektom, ki zaradi širjenja korona virusa začasno ne smejo opravljati svoje dejavnosti, da lahko začasno odjavijo storitev ravnanja z odpadki od 1.4.2020 do preklica sprejetih ukrepov na nivoju države ali občine z obrazcem, ki ga najdete na spletni strani OBČINE ORMOŽ.

Izpolnjen obrazec posredujte na Komunalno podjetje Ormož.