Tekst: BORIS VUKAN; Fotografije: BORIS VUKAN, MIRAN FIŠER

V soboto, 22.februarja, so ormoški veterani vojne za Slovenijo izvedli letni Zbor veteranov in pregledali delo v minulem letu, izvedli nadomestne volitve in usmerili pogled v vsebine dela in naloge v letu 2014. Zbor se je začel s pozdravom društvenemu praporu, ki ga je prinesel Dušan Bombek, nato je bilo na vrsti častno veteransko dejanje, ki sta ga opravila Franc Puklavec in Tonček Murad.

Veteranski klub je ob tej priložnosti pripravil tudi obsežno razstavo o dogodkih med osamosvojitveno vojno za Slovenijo.
IMG_2109

Veterani OZVVS Ormož so ponosni na svojo organizacijo, kar je posebej poudaril predsednik OZVVS Ormož MIRAN FIŠER, zato so tudi v teh kriznih časih ostali zavezani prostovoljnemu delu.

Zavedanje, da živijo v času družbene krize, sili veterane vojne za Slovenijo k ustvarjalnemu delu in nadvse aktivni drži državljana. OZVVS Ormož je pri svojem delu v letu 2013 dosegla izjemne dosežke, klub izjemno neprijaznim pogojem delovanja, ki so bili v zadnjem času vse bolj obremenjeni z nevarnostjo, da razmere potisnejo veterane v politične igrice, na kar, po mnenju predsednika OZVVS, niso pripravljeni in na to ne bodo pristali. Izpostavili so, da veterani še niso preboleli odvzema veteranskih pravic in še vedno zaznavajo pritiske odvzemanja dostojanstva udeležencem vojne za Slovenijo. Tako si namreč v Ormožu razlagajo tudi umik razstave o vojni za Slovenijo na območju občine Ormož iz muzeja v ormoškem gradu, ki so jo ob 15 letnici vojne, ob nesebični pomoči veteranov postavili delavci ormoškega muzeja. Dejstvo, da jim je v muzeju postala odveč in so jo pospravili v škatle, kjer še vedno ostaja, kljub javnemu zagotovilu, da je umik začasen.

Ne glede na težave, veterani v območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž delajo na domoljubni in prostovoljni osnovi, združujejo udeležence priprav na vojno ali vojnih aktivnosti v vojni za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo. Tudi v minulem letu so posvečali skrb ohranjanju pristnih prijateljskih odnosov med člani, ne glede na njihova politična, stanovska in svetovno nazorska prepričanja. V OZVVS Ormož načrtno pridobivajo in hranijo pisno, slikovno in zvočno dokumentacijo o pripravah ali aktivnostih v vojni za Slovenijo, pri čemer upoštevajo določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov. Veterani vlagajo veliko naporov v pripravo spominskih svečanosti ob obletnicah dogodkov v procesu priprav ali vojne za Slovenijo, pri tem sodelujejo s pristojnimi državnimi organi in jim dajejo predloge in pobude za podelitev odlikovanj in priznanj, veteranom, ki so bili iz različnih razlogov do sedaj prezrti. Predsednik je omenil posameznike iz TO in takratne milice, ki so bili leta 1991 na položajih, a so bili pri podeljevanju odlikovanj pozabljeni.

Poročilo o delu OZVVS Ormož je predsednik podkrepil s predstavitvijo Veteranskega Zbornika 2013, ki so ga udeleženci zbora dobili na mizo. V zborniku so izdajatelji zajeli vse aktivnosti v letu 2013 in zapisali svoje poglede na posamezne posebnosti časa in pogojev v katerih je teklo delo. Zbornik je pripravil uredniški odbor Miran Fišer, Ivan Puklavec in Boris Vukan, tehnično pa ga je uredila Saša Fišer.

Predsednik Miran Fišer za govorniškim pultom:
IMG_2105

Iz poročil izhaja, da so člani OZVVS Ormož v minulem letu uresničili postavljene cilje: Krepitev ZVVS, ohranjanje spomina na ljudi in dogodke 90/91, krepitev domoljubja in skrb za člane OZVVS. Med posameznimi večjimi aktivnostmi so izpostavili Pohod po poteh braniteljev meje Kog – Središče ob Dravi, udeležbo na Športnem srečanje veteranov PO ZVVS v Ptuju, Srečanje veteranov in krajanov v Gomili pri Kogu, položitev vencev k pomnikom v Ormožu in Središču ob Dravi, sprejem pri ormoškem županu in na proslavi ob Dnevu državnosti, sodelovanje na proslavi ob 20 letnici ZVVS v Ljubljani in na proslavi ob izgonu zadnjega vojaka JLA, ki je bila v Cerkljah. Na športnem in družabnem področju so lani izvedli srečanja veteranov v Središču ob Dravi, v Podgorcih in pri Sv Tomažu ob tem pa so se udejstvovali na strelskem področju, v ribištvu in organizirali šahovski turnir.
Ormoški veterani imajo tudi svoje klubske prostore, zato intenzivno sodelujejo z vojaškim muzejem, z Gimnazijo Ormož v okviru raziskovalnega tabora, z Ljudsko univerzo Ormož in vključevanje veteranov v njene dejavnosti je dalo lepe rezultate, pripravljajo priložnostne razstavo o vojni za Slovenijo v Ormožu, ki so jo postavili tudi v Mariboru v VGM. V veteranskem klubu skrbjo za ohranjanje spomina na TO in vojaško dediščino z našega območja. Skupaj z OZSČ Ormož skrbijo za ohranjanje in razvoj vojaško strokovnih znanj in spretnosti skozi organizacijo predavanj in strokovnih ekskurzij.

V razpravi, ki je sledila poročilu predsednika OZVVS Ormož so udeleženci izrazili zadovoljstvo z obsegom in kakovostjo izvedenih aktivnosti iz leta 2013 in opozorili, da v Ormožu nastaja nova organizacija, ki namerava delovati na “veteranskem” področju dela. Udeleženci so izrazili prepričanje, da je OZVVS Ormož v minulih letih v programu dela povsem zajela interese članstva, za reševanje problemov s katerimi se srečujejo udeleženci vojne za Slovenijo 91 pa ni potrebno ustanavljati drugih organizacij. Med Ormožani je resnica o vojni ena in je vsem znana, so poudarili, veteranski problemi so, po njihovem mnenju drugje in so pereči, tako za družbo, kakor za veterane vojne za Slovenijo!
Že bežen pregled dela OZVVS Ormož potrjuje upravičenost njihovega zadovoljstva z rezultati, saj so vsak mesec izvedli več akcij, do 13, ki so jih izvedli v juniju, ko se spomini strnejo v številne obletnice vojne za Slovenijo.

Za leto 2014 so potrdili program dela, ki sloni na dobrih izkušnjah iz dosedanjih let. Vodstvo OZVVS Ormož se je zavezalo posebej intenzivno delati na področju skrbi za statusne in socialne zadeve članov OZVVS, kot je Pomoč socialno ogroženim članom OZVVS, sodelovanje z Ljudsko univerzo in andragoškim centrom , skrb za ovrednotenje zaslug v vojni naših članov, ki so bili doslej prezrti in skrb za pomnike na vojno 1991

Ob koncu razprave so se zahvalili županom Ormoža, Središča ob Dravi in Sv Tomaža za podporo in sodelovanje, prav tako so se zahvalili podjetnikom in delovnim organizacijam ter posameznikom, ki so jih lansko leto podpirali. Posebno zahvalo so izrekli sosednjim veteranskim in domoljubnim organizacijam za sodelovanje njihovih delegacij in praporščakov na veteranskih prireditvah na območju delovanja OZVVS Ormož.

Na govorniškem odru so se s čestitkami in dobrimi željami ormoškim veteranom zvrstili gostje iz Pokrajinskega odbora ZVVS VŠP, iz sosednjih OZVVS Ptuj, Lenart in Ljutomer ter policijskega veteranskega združenja SEVER, ZZB za vrednote NOB Ormož in OZSČ Ormož.

IMG_2115

Dogodek so s kulturnim programom popestrili velikonedeljski tamburaši:
IMG_2114