Direktorica ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ  je včeraj na župane občin soustanoviteljic Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, na sodelavce ter na pristojne in medije naslovila obvestilo, da se ormoški Zdravstveni dom sooča z veliko kadrovsko stisko.

Piše, da ima ZD ORMOŽ po pogodbi z ZZZS priznano 4,46 tima družinske medicine in 0,54 tima v Centru za starejše občane Ormož. Na ormoškem območju so še 3 koncesionarji s področja družinske medicine (1 koncesionarka se vključuje v SNMP in dežurno službo).

Obvešča, da so za april 2019 na minimumu glede specialistov družinske medicine, in da so v aprilu komaj pokrili redno delo in dežurstvo ob pogoju, da ne pride do dodatnih odsotnosti:.

 

Trenutno je kadrovska zasedba za redno delo na osnovni lokaciji dr. Hrovata 4, Ormož, naslednja:

 

1 specialistka družinske medicine – redno delo , dnevna urgenca, dežurstvo

3 specialistke družinske medicine – daljša bolniška  in porodni dopust

1 specializantka družinske medicine (v Zd Ormož na ambulantnem delu do 30.6.2019) – redno delo , dnevna urgenca, dežurstvo

2 specializanta družinske medicine – 1 krat na teden v ZD Ormož – druge dneve na kroženju izven zavoda na sekundarnem nivoju.

 

V občini Središče ob Dravi je zaposlen 1 zdravnik družinske medicine za 0,70 tima (3 krat na teden).

 

1 specializant družinske medicine zaključi specializacijo v septembru 2019

1 specializantka družinske medicine zaključi specializacijo v februarju 2020

1 specializantka družinske medicine zaključi specializacijo v septembru 2022

 

V dežurni službi sta dva zdravnika 7 – 8 krat na razporedu za  mesec april, dva specializanta pa 4 do 7 krat.

 

Za urgentno službo pa so se dogovorili s PHE ZD Ptuj in SNMP  ZD Ljutomer, da jih aktivirajo v primeru urgence.

 

Ob tem direktorica Zupanič Domajnkova dodaja, da se intenzivno  dogovarjajo za pomoč s strani zunanjih sodelavcev, prav tako redno obnavljajo razpise za zaposlitev specialista družinske medicine in zdravnika v okrepljeni ambulanti. Do sedaj so razpisi žal bili neuspešni, najdejo se le kandidati za popolnitev  določenih dni v mesecu, ko niso na delu v matični ustanovi.