Policisti so na podlagi zbranih obvestil, opravljenega ogleda kraja, ugotovitev sodne obdukcije ter opravljenih preiskav v nacionalnem forenzičnem laboratoriju, ugotovili, da je tuja krivda za smrt najdene pokojne izločena.
NASLOVNA FOTOGRAFIJA: Domačija Nidorferjevih v Litmerku (Foto: Karolina Putarek)