KOPIJA POŠTE:
Spoštovana poslanka ga. Alenka Bratušek!
Ker kot poslanka v DZ na moje vprašanje v zvezi z 8. javnim razpisom za dodelitev regionalnih razvojnih sredstev v letu 2013 ne odgovarjate, Vam tokrat postavljam vprašanje javno.
Že večkrat sem Vas po e-pošti vprašal, zakaj ste kot predsednica Vlade regijam odvzeli s kvotami določena sredstva. Na moja vprašanja ne odgovarjate, hkrati pa kot stroga opozicijska poslanka, to isto očitate sedanji vladi in terjate od nje odgovore. Ker zaznavam v tem nadaljevanje Vaše dvoličnosti in borbo za politične točke, Vas javno sprašujem o tem za našo občino pomembnem vprašanju.
Gre za to, da so se sredstva za skladen regionalni razvoj v prejšnji finančni perspektivi razdeljevala po 7-ih javnih razpisih znotraj regionalnih kvot, in da so v skladu s tem občine skrbno načrtovale pripravo svojih projektov glede na preostanek sredstev iz pripadajoče regijske kvote. Za 8. javni razpis, pa je vaša vlada sprejela nov akcijski načrt in pod krinko, da sredstva ne bodo pravočasno porabljena, sredstva v višini 31 milijonov EUR združila in naredila vseslovenski razpis, na katerega so se lahko prijavile tudi občine, ki so svoje kvote že porabile. Ker je bilo prijavljenih projektov pričakovano krepko preko razpisanih 31 milijonov, je vlada sredstva celo povečala na 72 milijonov evrov. Iz seznama odobrenih projektov je zanimivo videti, da so nekatere občine dobile, kar po več projektov. Nekatere občine, kot npr. Ormož, ki pa je po razdeljenih kvotah še imela sredstva na voljo in bi jih morala dobiti, ter s tem do konca porabiti svojo kvoto, pa nič.
Na ta način ste z 8. javnim razpisom za dodelitev regionalnih razvojnih sredstev namreč ukinili kot predsednica vlade regionalni princip porabe razvojnih sredstev in našo občino, občino Ormož, na ta način oškodovali za 1.2 milijona EUR. Ali če povem drugače, namesto, da bi demografsko ogrožena občina Ormož dobila 1.2 milijona EUR za skladen regionalni razvoj in bi s tem denarjem na izrazito demografsko ogroženem področju zgradila vrtec in čistilno napravo, ste, kot predsednica vlade omogočili, da so naša sredstva dobile občine, ki so veliko bolj razvite od občine Ormož in so svoje regionalno določene kvote porabile v prvih sedmih razpisih. Temu bi lahko rekli, da je bilo to skrajno nepošteno in malomarno delo takratne vlade, ki ste ji načelovali.
Sicer pa ste se po uspešno in drago zastavljenem zadolževanju, ko ste prišli iz Bruslja, kjer ste očitno obljubili prodajo slovenskega premoženja, kar sedaj očitate sedanji vladi, javno pohvalili, da Vi, minister Čufar in g. Jazbec predstavljate slovensko trojko. A za nas v občini Ormož ste bili več kot trojka, za nas ste bili z ukinitvijo dodeljevanja sredstev po principu skladnega regionalnega razvoja »super« trojka.
Naš primer ne dodelitve sredstev je sedaj na Upravnem sodišču. Le-to je sklep o ne dodelitvi sredstev občini Ormož za gradnjo vrtca enkrat že razveljavilo in vrnilo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v ponovno odločanje. A to je izdalo isti zavrnilni sklep, samo datum so spremenili. Sedaj se seveda postopek nadaljuje in videli bomo, kaj se bo na koncu iz te, za nas nepoštene takratne vladne odločitve, na koncu izcimilo.
Vas pa, spoštovana poslanka, javno pozivam, da mi odgovorite, zakaj ste ukinili regionalni princip kandidiranja na 8. javnem razpisu za dodelitev regionalnih razvojnih sredstev.
Kot se v demokraciji spodobi, pričakujem odgovor tako, kot ga vi pričakujete, ko zelo trdo obravnavate in kritizirate delo sedanje vlade s predsednikom na čelu, ki ste ji pomagali zapustiti težko situacijo.
S spoštovanjem,
Alojz Sok, župan občine Ormož