Naslovna slika: Florence Nightingale (1820-1910)

Danes obeležujemo mednarodni dan medicinskih sester. Mednarodni dan medicinskih sester po svetu obeležujejo v spomin na rojstvo Florence Nightingale (1820-1910), ustanoviteljico sodobnega sestrinstva.
Dan je namenjen vsem medicinskih sestram sveta in njihovi dejavnosti ob bolniku, že nekaj let pa poteka s skupno mislijo: Poudariti in povezati milenijske razvojne cilje, ki so jih oblikovale članice Združenih narodov do leta 2015

Gre za osem ciljev, usmerjenih v boljše življenjske pogoje, enakost in skrb za zdravje svetovne populacije: Izkoreniniti skrajno revščino in lakoto, doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo, spodbujati enakost med spoloma, zmanjšati smrtnost otrok, izboljšati zdravje mater, boj proti virusu aidsu in drugim boleznim, zagotavljati preprečevanje škodljivih vplivov na okolje in razviti globalno partnerstvo za razvoj, so zapisali v glasilu Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije.

Letos se dejavnosti in sporočila medicinskih sester osredotočajo na zmanjšanje smrtnosti otrok, izboljšanje zdravja mater in boj proti aidsu ter drugim boleznim.
V Sloveniji je umrljivost otrok majhna, umrljivost mater je večja kot v devetdesetih letih, okužba z virusom hiv je statistično zelo nizka, pa vendar narašča.

V zadnjih letih lahko govorimo o dvigu izobrazbene strukture medicinskih sester, ki niso več le tiste, ki se vključujejo v diagnostično terapevtski program in delajo po navodilih zdravnika, temveč v veliki meri izpolnjujejo in izvajajo svojo nalogo biti ob bolniku in za bolnika.

Dan medicinskih sester in babic so letos obeležili zaposleni v zdravstveni negi z geslom Moč za spremembe – medicinske sestre in babice smo v prvih vrstah zdravstvenega sistema. Ob tem prazniku sicer opozarjajo na težave in nerešena vprašanja zaposlenih v zdravstveni negi.