Naslovna fotografija: Štefan Hozyan

OO LDS ORMOŽ v boj za poslansko mesto pošilja Ano Pevec, svetnico v Občinskem svetu Ormož in dolgoletno prizadevno predmetno učiteljico razrednega pouka na OŠ na Kogu. „ Vedno je bila zelo inovativna, prizadevna in ustvarjalna. Vedno si je prizadevala za razvoj šole in kraja. Tudi po odhodu v pokoj je nadaljevala s svojimi aktivnostmi in jih nadgradila z udejstvovanjem v turizmu, kulturi in politiki, kar dokazuje tudi njena uspešna kandidatura za občinsko svetnico; Ano Pevec predstavljajo strankarski kolegi.

Ana Pevec je trdno odločena, da bo prišla v parlament, še večji zagon ji daje dejstvo, da je ženska, saj se sprašuje: Ali ni že napočil čas, da imamo v Ormožu poslanko? Kajti prihodnost je ženskega spola!

Sicer pa kandidatka Ana Pevec pravi:
‘’Zavzemala se bom, da se bo ohranila gimnazija v Ormožu, hkrati pa pripomogla k izbiri dodatnega programa, ki bo omogočil pridobiti mladim srednjo izobrazbo in se čimdalj časa šolati v domačem kraju. Čudovita narava, svetovno priznana vina, zdravadomača hrana, dajejo odlične možnosti za razvoj turizma. Vso svojo energijo bom vlagala v to, da celotno ormoško področje postane priznana blagovna znamka. Zavzemala se bom, da bodo podjetniki imeli takšne pogoje za svojo kreativnost, ki jih bo pripeljala do tega, da bodo vedeli, da ni idealna služba državna služba, temveč je to podjetništvo oziroma busines.

Tudi predsednica stranke LDS Katarina Kresal verjame v Ano Pevec:
‘’Je tisti tip človeka, ki je zraven kadar je dobro in tudi kadar je hudo. Je liberalka po duši …“

Iz programa LDSa:

Kaj bo LDS prioritetno uredila na področju zdravstva?
LDS se je in se bo zavzemala za varovanje človekovih pravic. Ena osnovnih človekovih pravic, zapisanih tudi v Ustavi, je človekova pravica do zdravljenja.
Neizpodbitno dejstvo je, da so – ob večini dobrih zdravstvenih delavcev in nekaterih vrhunskih in svetovno znanih – z našim zdravstvom nezadovoljni tako uporabniki (pacienti) kot izvajalci (zdravstveni delavci).
LDS vidi kot dva izmed poglavitnih problemov (ob kopici drugih) slovenskega zdravstva dostopnost do zdravljenja in zdravstveno zavarovanje. (Avtor:Dr. Slavko Ziherl )
Potrebujemo več države
Prihodnost Evrope in sveta je odvisna od tega, ali bodo izvoljeni predstavniki v državnih organih odigrali svojo vlogo. Ta izjava je ideološko skorajda nevtralna, saj jo lahko izreče lastnik kapitala, ki si želi čim bolj proste roke pri špekulativnih poslih na borzi ali čim manj obdavčen dobiček. Izreče jo lahko sindikalni zaupnik, ki upa, da bo raven zaščite delavcev zrasla od deklarirane in v zakonih zapisane v dejansko. Lahko je izreče tudi državljan, ki si želi, da bi njegovi otroci obiskovali dobro in brezplačno javno šolo in da bi bili njegovi starši deležni kakovostne zdravstvene oskrbe brez doplačila. Toda kod od teh ima prav?
Zato potrebujemo več države, več države v pomenu ohranitve javnih storitev najmanj na sedanji ravni za enako ali nižjo ceno, več države za zaščito javnega šolstva in zdravstva in več države za davčni sistem, ki bo pravičneje razdeljeval družbeno bogastvo. Poleg Smithove nevidne roke trga potrebujemo tudi še kako vidno roko države, saj bo – kot je zapisal Hobsbawm – kapitalizem preživel le, če bo čim manj kapitalističen. (Avtor: dr. Roman Lavtar )

Dajte priložnost mladim
Mladi danes živimo v družbi polni priložnosti in izzivov. Tudi pogoji za razvoj in uveljavljanje so drugačni, boljši (vsaj po ekonomskih kazalcih), kot so bili pred 20 leti. Slovenija se je pod taktirko Liberalne demokracije Slovenije razvila v uspešno državo, kar smo dokazali tudi z vstopom v Evropsko unijo leta 2004.
In vendar moramo priznati, da smo kot država nekje na tej dvajsetletni poti nekatere družbene skupine izgubili iz fokusa. Dejstvo je, da je za uravnotežen in dolgoročen razvoj kateregakoli dela države potrebno imeti jasno vizijo razvoja in načrt izvedbe. ( Avtor:Borut Cink )