V četrtek je kar 51 ponudnikov za 210 rokodelskih in prehrambnih izdelkov iz območja Ormoža, Središča ob Dravi in Sveti Tomaž prejelo certifikate za kolektivno blagovno znamko Jeruzalem Slovenija. Konec januarja se je namreč iztekel projekt Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na ormoškem območju. V okviru Lokalne akcijske skupine Upravne enote Ormož (LAS UE Ormož) so ga uspešno prijavili na razpis za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt je vreden dobrih 221 tisoč evrov, od tega je 150 tisočakov nepovratnega denarja, ostalo so prispevale občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.

Gre za izdelke, ki izpolnjujejo zahtevne kriterije predvsem po kakovosti in izvoru surovin. Pogoj za prijavo je bila ustrezna registracija dejavnosti, vsaj 60 odstotkov surovin iz lokalnega območja, ostalo, do sto odstotkov surovin pa iz Slovenije. Rokodelski izdelki pa morajo temeljiti na naravnih gradivih, ki so značilna za Prlekijo. Ocenjevanje pridelkov in različnih prehranskih izdelkov je bilo 8.novembra lani, ko je bilo pozitivno ocenjenih kar 142 izdelkov; isti dan pa je komisija pozitivno ocenila tudi 68 rokodelskih izdelkov. 10.in 19.novembra pa so ocenjevali še kulinarične prireditve in dogodke. Med prireditvami sta certifikat dobila ormoški Zavod za turizem, kulturo in šport za prireditev »Martinovanje v Ormožu« in Društvo Antonovanje na Kogu za prireditve v okviru »Antonovanja«. »Res je, da niso vsi podani izdelki dobili certifikata, a je pri certificiranju najpomembnejše to, da ponudniki dobijo povratno informacijo o kakovosti svojih izdelkov in storitev. Tako bodo lahko svoje izdelke dodelali, saj smo jim dali usmeritve, kako jih vizualno in kakovostno izboljšati”, pravi koordinatorica projekta mag. Karmen Štumberger.

Nekateri proizvajalci so prijavili po več izdelkov hkrati. Tako so imeli v presoji za rokodelske izdelke 13 ponudnikov, ki so prejeli certifikat za kar 67 izdelkov. Med prehrambnimi ponudniki se jih je vabilu za pridobitev certifikata odzvalo 38, in torej certifikate prejeli za 142 izdelkov. Največ certifikatov sta prejela Marta Gregorc, mojstrica peke pogač in kruha in Peter Marin za inovativne izdelke iz medu.

Cerifikate so dobitnikom podelili župani: Danijel Vrbnjak, Jurij Borko in Mirko Cvetko; projekt pa sta predstavili dr. Tanja Lešnik Štuhec in mag. Karmen Štumberger. Koordinatorica projekta mag.Karmen Štumberger, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti na ormoški občini, da so z odzivom na razpis za podelitev certifikatov kolektivne blagovne znamke (KBZ) Jeruzalem Slovenija zelo zadovoljni, a tudi presenečeni nad odličnim odzivom. Ne samo po številu ponudnikov, ki so se prijavili za pridobitev certifikata, da lahko proizvajajo in prodajajo pod to blagovno znamko, predvsem nad njihovo vsebino, dodelanostjo in domiselnostjo. Ob tem mag. Štumbergerjeva pojasni, da so v projektu sodelovale vse tri občine in, da je vsaka opravila svoj del naloge: Občina Središče je v projektu prevzela del, v katerem so nastale tržnice domačih pridelkov. Občina Ormož ureja novo tržnico, ki bo v hostlu sredi mesta ter se ukvarja s snovanjem turistične destinacije in kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija. Občina Sv. Tomaž pa bo uredila osem postajališč za avtodome. Strokovna vodja projekta dr. Tanja Lešnik Štuhec iz mariborske fakultete za turizem je ocenila, da je odziv ponudnikov v primerjavi s podobnimi projekti in glede na kratko časovno obdobje zares neverjeten, sploh pa je navdušena nad visokim deležem zelo kakovostnih izdelkov. Mag. Karmen Štumberger pa k temu dodaja, da so nad takšno oceno strokovnjakinje, ki ima bogate izkušnje tako iz Bohinja kot avstrijske destinacije Vulkanland zelo ponosni.
Uspeh je treba pripisati tudi ogromni količini izpeljanega dela, saj so denimo za ponudnike v manj kot enem letu pripravili kar 44 odlično obiskanih delavnic. Šli so tudi na teren in ustanovili več specializiranih delovnih skupin. Štumbergerjeva še pove, da je še kar nekaj zainteresiranih, predvsem med vinarji, ki čutijo potrebo po povezovanju in skupnim nastopom na trgu.

Projekt, ki ga z navdušenjem podpirajo vsi trije župani: Danijel Vrbnjak, Jurij Borko in Mirko Cvetko, bodo nadgradili z oblikovanjem verige ponudnikov, ki jih bodo letos predstavljali na dnevih odprtih vrat, ki bodo spomladi potekali od 12.do 14.aprila in jeseni od 25.do 27.oktobra.
Izdelali bodo kataloge ponudbe, spletno stran in zemljevide, na katerih bodo prejemnike certifikata še posebno izpostavili in predstavili širši javnosti.
Sicer pa »vizija prihodnosti destinacije JERUZALEM«, do leta 2025 predvideva vsaj 5 zaposlenih, 3 verige z vsaj petimi deležniki atraktivnih doživetij TDJ (Turistične destinacije Jeruzalem); vsaj 12 članov projekta »Ponudnik odprtih vrat TDJ«, vsaj 4 kakovostne prireditve na regionalnem nivoju (Martinovanje in podobno), vsaj 20 ponudnikov povezanih v KBZ DS (Kolektivno blagovno znamko destinacije Jeruzalem), vsaj 10 ponudnikov nastanitvenih kapacitet in vsaj 100 novih postelj; vsaj 3-dnevni turistični aranžma, vsaj 30% rast potrošnje gostov, vsaj 30% zasedenost nastanitvenih kapacitet skozi vse leto.

(Naslovna fotografija: Arhiv Društva “Antonovanje na Kogu, foto: Sonja Kamplet Rotar)