Kot je videti, tudi na določenih lokacijah občine Ormož, so gradbena dela dvosistemskega daljnovoda 400 kV Cirkovce-Pince v polnem razmahu. ELES trenutno na celotni trasi daljnovoda izvaja izkope oziroma gradnjo globokih in plitkih temeljenj (pilotiranje). Na določenih delih trase pa že poteka tudi vgradnja nožnih delov jeklenih konstrukcij.

Čezmejni daljnovod Cirkovce–Pince bo potekal skozi občine Kidričevo, Videm, Markovci, Gorišnica, Ormož, Ljutomer, Beltinci, Črenšovci, Velika Polana in Lendava. Dvosistemski daljnovod bo dolg 80,5 kilometrov in bo imel 264 stebrov.

Izgradnja daljnovoda Cirkovce-Pince in posodobitev ter dograditev RTP Cirkovce se že vrsto let nahaja na seznamu pomembnejših ELESOVIH projektov, saj je Madžarska edina sosednja država, s katero Slovenija še nima visokonapetostnih elektroenergetskih povezav. Daljnovod prinaša številne koristi, in sicer povečanje zanesljivosti delovanja slovenskega elektroenergetskega sistema, povečanje uvoznih zmogljivosti in možnost večje integracije trga z električno energijo v regiji ter lažji dostop do vzhodnih trgov, kar bo dolgoročno prineslo ugodnejše cene električne energije za slovenske odjemalce. Nova RTP Cirkovce pa bo hkrati tudi precej razbremenila obstoječo RTP Maribor.
Investicijska vrednost izgradnje daljnovoda s pripadajočim RTP Cirkovce znaša 145 milijonov evrov, predvidoma pa bo končan v marcu leta 2022. To pomeni, da je z marcem 2022 predvidena tudi vključitev slovensko-madžarske meje v evropske projekte oblikovanja enotnega trga z električno energijo in s tem komercialno dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti.