JURIJ BORKO, rojen leta 1968, se kot domačin in kot župan občine Središče ob Dravi močno zaveda pomembnosti kandidature za poslanca v svojem volilnem okraju, predvsem pa pomembnosti podpore svojih strankarskih kolegov. Ta podpora je še kako pomembna za doseganje zastavljenih ciljev in projektov v naših treh občinah in regiji.

Stanje v državi, posebej na gospodarskem in temu posledično finančnem področju je slabo, kar pomeni tudi slabšanje finančnega stanja v občinah. Občinam se namreč nalaga vedno več obveznosti, na več načinov se jim jemljejo sredstva prepotrebna za investicije, ki bi na našem demografsko ogroženem in manj razvitem območju zagotovila izvajanje ključnih investicij, menijo v SDSu.
„Tudi postopki, posebej na ravni države in ministrstev, med katere štejemo tudi razpise za evropski denar so prezahtevni, koplicirani in birokratsko predolgi ( razpisi, postopki, kontrole, izplačila, OPN-ji….). Ko torej pogledamo samo finančne in postopkovne ovire, nam je vsem tistim, ki se dnevno ukvarjamo in trudimo, jasno, da je ta država v finančnem, birokratskem in pravnem krču, kar pomeni, da bodo potrebne korenite spremembe in ukrepi, ki nas lahko ob doslednosti v naslednjih letih privedejo v boljše stanje in ponovno gospodarsko rast“, dodaja JURIJ BORKO, kandidat za poslanca iz vrst SDSa in nadaljuje:
„Osebno menim da so moje izkušnje ob 20 letnem delu v gospodarstvu in 5 letnem mandatu v mladi občini, primerna podlaga za delo in sodelovanje pri spremembah v državi. Spremembe so nujne, rešitve pa morajo biti hitre in enostavne, odstraniti oz. poenostaviti je potrebno nepotrebne birokratske ovire, ciljno usmerjene v: PRAVIČNOST, NOVA DELOVNA MESTA IN RAZVOJ.“

Stranka SDS, oz. njen Strokovni svet, ki je delal ves čas od leta 2008, je skupaj z člani stranke pripravil kvaliteten program, ki temelji na konkretnih rešitvah za spremembe ki so nujno potrebne, da se v Slovenijo in med Slovence vrne optimizem, predvsem na področju gospodarstva in zaposlovanja, saj le to lahko da nov zagon in poraste blaginja ter, da Slovenija prične delovati kot pravična država. Drugače: Težko ali nemogoče je jemati in dajati, ko ni, prej je potrebno ustvariti. Program nima teže samo po svojih napisanih predlogih in ukrepih, za njim stoji izkušena ekipa strokovnjakov iz različnih področij, ki je uspešno vodila slovensko vlado in ministrstva v letih 2004-2008, pridružili pa so se jim novi ljudje, ki so ta program pripravili strokovno in z vso odgovornostjo.

Program SDSa je spisan in predstavljen pod imenom »10+100 rešitev«, predvideva pa deset ključnih rešitev in ukrepov za prvih 100 dni nove vlade, za katero teh 100 dni nebo čas »mirovanja«, saj je potrebno takoj ukrepati.

Deset rešitev za 100 dni
1. število ministrstev se zmanjša na max. 10 – združijo se ministrstva ki so povezana in soodvisna-večja učinkovitost, ukinejo se nepotrebne ustanove-HITRO UKREPANJE
2. oblikovanje novega socialnega sporazum-medgeneracijska pogodba-ZAMRZNITEV RASTI VSEH IZDATKOV-ohranitev obstoječih pravic
3. delež javne porabe bomo omejili na 45% BDP-ne moremo več porabiti kot ustvarimo. Z ustavnimi spremembami bomo omejili ZADOLŽEVANJE DRŽAVE.
4. podprli bomo ustvarjalne in zmanjšali stroške dela-socialna kapica-omejitev prispevkov za socialno varnost bolj produktivnih-izboljšanje konkurenčnosti podjetij-zaposlovanje ljudi ki ustvarjajo visoko dodano vrednost. Sprememba dohodninske lestvice-lestvica se zviša-najproduktivnejši manj obdavčeni. Oprostitev davkov od inovacij-inovacije prinašajo večjo dodano vrednost. Povečanje olajšave za raziskave od 40-100%-podpora razvoja in znanja
5. podprli bomo podjetne-pavšalna obdavčitev za mikro podjetja in samostojne podjetnike-rast podjetništva, več delovnih mest. Postopno znižanje davka od dohodka pravnih oseb na 15%-postopno vsako leto 1 točko. Neomejena 40% investicijska olajšava-te so zastale-vzpodbuda podjetjem. Davčne počitnice za nova podjetja-eno leto brez davkov-v treh letih do polnega davka-vzpodbuda. Ukinitev davčne tajnosti-neplačniki-plačilna nedisciplina.
6. skrajšanje umeščanja objektov v prostor-tukaj je nastal krč. Molk organa pomeni soglasje-sprejemanje OPN.—to je katastrofa. Investitorji in najprej občine obupajo-državni organi morajo pomagati. Odprava odškodnin za nepozidana stavbna zemljišča-dvojna obdavčitev ki je zavrla tudi individualne gradnje.
7. odprava kreditnega krča in odgovornost za slabo poslovanje bank. Kreditna aktivnost je zastala tudi investicije. Pomembno je servisiranje zdravega gospodarstva.
8. stanovanja v lasti bank bomo dali na trg-banke držijo stanovanja-visoke cene, morale pa bi jih vzpodbujati. Prenos na neodvisne družbe-nižje cene stanovanj-predvsem mladi
9. veliki gospodarski kriminalci bodo obsojeni-spec. Pol. oddelek-težka gospodarka kazniva dejanja. Sodišča-razsodba na I. stopnji 6 mesecev, na II-3 mesece.
10. Kadrovanje po sposobnosti in osebnem poštenju-zaveza SDS-cehovski sistem kadrovanja bo razbit. Možnost sodelovanja opozicije. Umik države iz gospodarstva-tudi odprava potrebe po kadrovanju.

STVARI KI BI JIH LAHKO UREDILI VČERAJ
-ODSTRANITEV MOTEČIH AC POSTAJ IN INKASANTSKE POLICIJE OB NJIH
-ODSTRANITEV OBJEKTOV NA NOTRANJIH MEJAH EU
-DIMNIKARSKA SLUŽBA-UVEDBA KONKURENCE
-ENOTEN PRITOŽBENI ORGAN ZOPER UPRAVNE ODLOČBE NA PRVI STOPNJI-ODLOČITEV 30 DNI, SICER JE PRITOŽBI UGODENO.
-EN PLAČILNI NALOG ZA PODJETNIKE

Celoten program je po posameznih področjih spisan in predstavljen na internetni strani stranke in v medijih, tiskan pa tudi v knjižici »10+100-Za pravičnost, delovna mesta in razvoj«, natančno pa definira vsa resorna področja

KMETIJSTVO:
-smo predvsem kmetijsko področje in veliko naših ljudi živi od kmetijstva
-ohranitev vzpodbud kmetijske politike na področju subvencij-pogajanja 2014-2020-uspešna pogajanja nove vlade z EU
-promocija zdrave in domače slovenske hrane
-ureditev cenovnih razmerij pridelovalec-trgovina-potrošnik-po potrebi tudi z interventnim zakonom-je možno DA
-pridobivanje novih kmetijskih zemljišč na zaraščenih področjih-teh je precej tudi v ravninskih delih-poglej statistiko in v naravi

GOZDARSTVO
-večja uporaba lesne biomase za ogrevanje, ki je ne izkoriščamo in nam propada po gozdovih-subvencije-državna politika
-les je lahko ponovno naš prepoznavni adut-smo bogati z gozdovi

DRŽAVA IN OBČINE MORAJO DELATI ZA DRŽAVLJANE IN OBČANE TAKO DA OMOGOČAJO SPLOŠEN RAZVOJ IN BLAGOSTANJE, NE PA DA Z BIROKRATSKIMI OVIRAMI IN NERAZUMNIMI UKREPI TA RAZVOJ ZAVIRAJO!

OB SVOJI KANDIDATURI PA JURIJ BORKO ŠE DODAJA:

-ne zapuščam občine, ravno nasprotno, želim pomagati našim občinam pri hitrejšem in boljšem razvoju, saj smo na samem repu razvitosti-obrobje države
-projektov imamo občine več kot dovolj, to ni problem, problem so pogoji in finance, katerih je vedno manj in manj
-s svojim delom in izkušnjami sem pokazal da mi ni vseeno za naše občine in državo, zato menim, da lahko z izvolitvijo kot predstavnik veliko pomagam

POMEMBNI PROJEKTI ZA NAŠE OBČINE IN REGIJO za katere se bo kot poslanec zavzemal:
-hitra cesta Ptuj-Ormož-Središče ob Dravi
-prenova skupnega vodovodnega sistema
-kanalizacija in ČN v vseh strnjenih naseljih in centrih-zaščita podtalnice
-širitev namakalnih sistemov-zelenjava
-poslovne cone-skupne ali ločene-investitorji-delovna mesta-mladi
-regijski center za ravnanje z odpadki Dobrava-dobra lokacija
-ohranitev Gimnazije Ormož in dodaten šolski program
-dozidava ZD Ormož in širitev programov
-pokritost zdravnikov in zobozdravnikov v vseh treh občinah
-CSO-širitev kapacitet in novi programi
-podpora programom turizma-skupaj občine in regija