Policisti policijske postaje Ormož smo ob opravljanju rednih nalog, v času od 7:00 ure dne
16. 4. 2014, do 7:00 ure dne 17. 4. 2014, obravnavali naslednje pomembnejše dogodke:

SREDA 16. 4. 2014
Ob 8:15 uri smo v Krčevini obravnavali prometno nesrečo I. kategorije s pobegom. Po prometne nesreče je prišlo zaradi nepravilne strani vožnje neznanega voznika, kateri je s kraja odpeljal. Policisti nadaljujemo z aktivnostmi za izsleditev NN voznika.

Ob 8:38 uri smo bili obveščeni da je pacient samovoljno zapustil zdravstveno ustanovo. Osebo smo tekom dneva izsledili na naslovu bivanja, o čemer smo obvestili zdravstveno ustanovo, katera je osebo z reševalnim vozilom odpeljala nazaj na zdravljenje.

Ob 10:00 uri je bil sprejet zapisnik o sprejemu ustne kazenske ovadbe za kaznivo dejanje nasilja v družini. Po zbranih dokazih bo na Okrožno državno tožilstvo Ptuj podana kazenska ovadba.

Ob 12:25 uri smo v Središču ob Dravi obravnavali poškodbo vozila na parkirnem prostoru, do katere je prišlo zaradi nepravilnega premika neznanega voznika, kateri je s kraja odpeljal. O zadevi bo sestavljen uradni zaznamek.

Napoved aktivnosti za četrtek dne 17. 4. 2014:
od 14.4. do 20. 4. 2014 se okrepljeno izvajajo aktivnosti v zvezi nadzora hitrosti.

NASVET IN OPOZORILO POLICIJE:
POKANJE Z ACETILENOM (KARBIDOM) V ČASU VELIKONOČNIH PRAZNIKOV

Vsako leto se v času Velikonočnih praznikov srečujemo s problematiko, ki je povezana z različnimi napravami, ki jih posamezniki uporabljajo za pokanje. Pogosto pri tem uporabljajo možnarje ali druga priročna sredstva. V preteklih letih je zaradi tega prišlo tudi do hudih in lahkih telesnih poškodb. Največkrat pa se s pokanjem z acetilenom (karbidom) v nočnem času moti javni red in mir. Poleg uporabe karbida in drugih eksplozivnih sredstev, se ob teh praznikih uporabljajo tudi pirotehnični izdelki, ki so lahko ob nestrokovni uporabi izredno nevarni. Čeprav za uporabo karbida ni posebnih omejitev, razen v nočnem času, je potrebno ponovno opozoriti na pazljivost pri uporabi karbida, kar posebej velja za otroke. Po izkušnjah iz preteklosti se je namreč največ nesreč zgodilo zaradi nepazljivosti ali malomarnosti.

Na podlagi Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkov, ki je bil sprejet v letu 2008, je najpomembnejša novost s področja pirotehnike prepoved prodaje, posesti in uporabe pirotehničnih izdelkov, razreda 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (predvsem so to petarde najrazličnejših oblik in moči). Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 19. do 31. decembra, uporaba teh izdelkov pa je dovoljena le od 26. decembra do 2. januarja, kar pomeni, da teh izdelkov v času med velikonočnimi prazniki ni dovoljeno uporabljati. Policisti bodo v primeru uporabe pirotehnike v nasprotju s predpisi, na podlagi 48. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkov, dosledno izrekali globe v višini od 400 do 1200 €.

Možnarji, katerih uporaba je med Velikonočnimi prazniki v posameznih delih države zelo pogosta, sodijo med orožje, ki ga morajo posamezniki prijaviti in imeti zanj tudi priglasitveni list. Ta orožna listina pa jim ne omogoča pravice do neoviranega nošenja, njihova uporaba pa je možna le v okviru organiziranih javnih prireditev pod pogoji, ki veljajo za izvedbo takšnih zbiranj in kot jih določi upravni organ.

Uporabo karbida in drugih plinskih zmesi za pokanje opredeljuje 11. člen Zakona o varstvu javnega reda in miru. Isti člen tudi določa, da je pokanje med Velikonočnimi prazniki dovoljeno ob pogojih, ki jih zahteva Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Kdor uporablja acetilen (karbid) ali druge plinske zmesi za pokanje in s tem povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti, se kaznuje z globo.

To v praksi pomeni, da policija osebe, ki bodo uporabljale acetilen (karbid) in druge plinske zmesi za pokanje v času Velikonočnih praznikov, če bodo seveda upoštevana vsa varnostna navodila, ki jih predvideva Zakon o eksplozivih, ne bo sankcionirala.

Ni pa dovoljeno pokanje v nočnem času med 22.00 in 06.00 uro, ko se lahko s pokanjem moti mir ali počitek ljudi. V primeru takega motenja miru in počitka ljudi se kršitelj na podlagi 8. člena ZVJRM kaznuje z globo.
PRIPRAVILA:
Mitja Tramšek, policist I
in Edvard Cvetko, komandir