Ormoški občinski svet, ki se bo v ponedeljek sestal na 4.redni seji bo med dvajsetimi točkami na dnevnem redu obravnaval tudi predlog Odloka o ustanovitvi novega Javnega zavoda „Center za izobraževanje in mladino“, ki bi se na kratko imenoval CIM.

Gre za združitev Ljudske univerze in Mladinskega centra v en javni Zavod, ki bi se imenoval „Center za izobraževanje in mladino“. Občine ustanoviteljice bi oba dosedanja Zavoda – se pravi LU in MC – združile predvsem zaradi večje sinergije organizacije dela, vodenja in povezovanja. Namreč ustanovitev novega zavoda sicer ne bo imela večjih finančnih posledic, saj se višina sredstev za izobraževanje odraslih, ki jih občine trenutno zagotavljajo ljudski univerzi, ne bo spreminjala, . Nekoliko se bodo zmanjšali le stroški delovanja Mladinskega centra, ker s spojitvijo dveh zavodov v nov zavod ni več dveh direktorjev in s tem manjši strošek dela na letni ravni v višini 1300 eur. Prav tako se s spojitvijo lahko zmanjšajo stroški računovodskih storitev, saj se bodo potem opravljale samo za en zavod. Organizacijska oblika pa seveda na dejavnosti tako LU in MC ne bo vplivala; lokaciji in ponudba dejavnosti oziroma aktivnosti, bo tudi v bodoče v obsegu kot je bilo do sedaj.