Na pobudo Lokalnega odbora Gibanja SVOBODA je minuli petek v konferenčni sobi dvorca Jeruzalem ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano IRENA ŠINKO s sodelavci z ministrstva in Uprave za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin, predstavila ukrepe v boju proti širjenju zlate trtne rumenice. Na predstavitvi se je zbrala vrsta vinogradnikov, strokovnjakov, ter predstavnikov lokalnih skupnosti – med katerimi je bil tudi ormoški župan Danijel Vrbnjak.

Bolezen zlate trsne rumenice je na širšem območju Ormoža v letošnjem in lanskem letu v vinogradih povzročila veliko škode. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo nekaj ukrepov v boju proti širjenju bolezni,
v pripravi pa so tudi Vladni program izvedbe ukrepov za obvladovanje izbruhov zlate trsne rumenice za obdobje 2023–2025, ki ga sestavljajo: Operativni načrt izvajanja ukrepov, program aktivnosti in časovni potek izvajanja ukrepov, nova uredba o ukrepih proti zlati trsni rumenici ter nov Pravilnik o pogojih in postopku izvajanja tretiranja razmnoževalnega materiala trte z vročo vodo.

Zlata trsna rumenica je razširjena že v številnih državah EU in povzroča škodo v vinogradih, njen glavni prenašalec pa je ameriški škržatek. Na minuli predstavitvi, ki so se je udeležili predstavniki lokalnih skupnosti, Združenja vinorodna Štajerska, Društva vinogradnikov ljutomerskih ormoških goric Jeruzalem, vinskih podjetij ter Gospodarske zbornice Slovenije in Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij , so izpostavili glavne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni. Ti ukrepi obsegajo: ugotavljanje in spremljanje navzočnosti zlate trsne rumenice ter razmnoževabje ameriškega škržatka, obvezno odstranjevanje okuženih in simptomatičnih trsov, pravočasno in ustrezno zatiranje prenašalca ameriškega škržatka s fitofarmacevtskimi sredstvi, obveščanje in ozaveščanje vinogradnikov in širše javnosti, zagotovitev neokuženega razmnoževalnega materiala trte, inšpekcijski nadzor, sodelovanje kmetijske inšpekcije, sodelovanje lokalnih skupnosti, Javne službe kmetijskega svetovanja in Javne službe v vinogradništvu ter sosednjih držav, strokovno podporo in raziskave ter sofinanciranje ponovne zasaditve vinogradov in pomoč za povrnitev škode zaradi uničenja posameznih simptomatičnih trsov.

Ministrica Irena Šinko in njeni sodelavci so v razpravi odgovarjali na številna vprašanja, ki tarejo vinogradnike, si zapisovali njihove predloge, z namenom, da se jim pomaga in poišče čim več možnosti za reševanje težav. “Bomo pa videli kaj je v okviru nacionalnih in evropski predpisov možno urediti,” je dejala ministrica.