Na Ljudski univerzi v Ormožu v teh dneh potekajo delavnice za brezposelne z naslovom MOST DO IZOBRAZBE. Udeležencem omogočajo nekaj novega znanja in predvsem določeno mero druženja:

Delavnice so za udeležence brezplačne. Projekt namreč financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«

Delavnice z naslovom MOST DO IZOBRAZBE so sicer le eden izmed sedmih brezplačnih izobraževalnih programov za odrasle, ki jih ponujajno na Ljudski univerzi v Ormožu, namenjene pa so tistim, ki se želijo vključiti v izobraževanje za pridobitev poklica ali za prekvalifikacijo, za lažjo in učinkovitejšo vključitev v ponovno izobraževanje ter tistim, ki želijo obnoviti določena znanja.

V prvi skupini delavnice obiskuje 15 udeležencev in so na delavnice bili napoteni iz Zavoda za zaposlovanje. Potekajo po 4 ure 3 krat tedensko, skupaj bodo trajale 108 ur.

Takšna srečanja so seveda zelo dobrodošla iz številnih vidikov, saj ponujajo paleto splošnega znanja za vsakogar, pa najbrž tudi druženje, predvsem tistim, ki se morda zaradi nezaposlenosti počutijo asocializirano. Tako da jih večina delavnice z veseljem obiskuje, so povedali udeleženci Jelka Prijol iz Ivanjkovcev, Karolina Šmid iz Zgornjih Ključarovcev, Dušan Razlag iz Svetega Tomaža in Dražen Putarek iz Ormoža.

Naslednja skupina bo delavnice v okviru programa MOST DO IZOBRAZBE imela možnost obiskovati v februarju. Sicer pa bo v naslednjih mesecih na LJUDSKI UNIVERZI v Ormožu potekalo še kar nekaj zanimivih več-urnih delavnic, kjer se bo/je možno brezplačno izobraževati.
Kar povprašanjte na Ljudski univerzi, saj znanja ni nikoli preveč.

Na delavnicah... (Foto: Karolina Putarek)

Izobraževalki andragoginji Olga Veldin Bednjanič in Ljuba Fišer ( Foto:Karolina PutareK)

Ernest Vodopivec, direktor Ljudske univerze Ormož (Foto: Karolina Putarek)

Znanja ni nikoli preveč... (Foto:Karolina Putarek)

Na delavnicah .... (Foto:Karolina Putarek)