Štab CZ v sodelovanju z GZ in NMP ZD ORMOŽ je bil pobudnik današnje velike vaje z naslovom »MASOVNA NESREČA V PROMETU«. Namen vaje je bil ugotoviti potek sodelovanja med gasilci in ekipo Nujne medicinske pomoči ter drugih služb. Prav tako pa so preverili opremo, ki je bila nabavljena v preteklih letih iz sredstev za nabavo opreme, je povedal vodja CZ ORMOŽ Ludvik Hriberšek. Vaja se je pričela takoj po 7.00 in trajala do 12.00 ure v gozdu ob krajevni cesti Vinski vrh – Miklavž pri Ormož.

Avtobus z 41 potniki zdrsnil v prepad

Pri vožnji po klancu navzdol (lokacija Vinski vrh – Miklavž pri Ormožu) voznik avtobusa zaradi okvare zavor izgubi nadzor nad vozilom in zapelje s cestišča. Avtobus čelno zdrsne v prepad (gozd) in se pri tem večkrat prevrne, ustavi se prevrnjen na desni bok približno 30 metrov nižje od mesta zdrsa. Na avtobusu je 40 potnikov in voznik, od tega je 10 oseb nepoškodovanih, 15 lažje telesno poškodovanih, 10 je huje telesno poškodovanih, 4 imajo posebno hude telesne poškodbe, 2 pa ne kažeta znakov življenja.

Vodja vaje je bil poveljnik GZ ORMOŽ Tonček Lisjak, ki je vajo razdelil na sledeče sklope:
1.SKLOP
V času od 6.00 ure do 7.00 ure aktiviranje enot za pripravo mesta vaje in logistično oskrbo za podporo vaji. Predvidevam aktiviranje petih PGD in sicer Hermanci, Vitan – Kog, Miklavž pri Ormožu, Ivanjkovci in Žerovinci.
2.SKLOP
Začetek vaje po 8.00 uri. Vajo bom aktiviral preko telefona v vlogi krajana in zahteval pomoč osrednje gasilske enote PGD Ormož in ZD Ormož NMP in PP Ormož. Po prihodu enot na mesto vaje bom zamenjal vlogo v vodjo vaje- intervencije in bom komuniciral s pomočjo sredstev zvez ali telefona s operaterjem ReCO.
3.SKLOP
Aktiviranje dodatnih gasilskih enot in štaba CZ občine Ormož za potrebe reševanja in evakuacije ponesrečenih ter za izvajanje vseh logističnih nalog za normalno delovanje enote tehničnega reševanja in NMP.


Vaja je trajala skoraj do poldneva. Vodja vaje Tonček Lisjak je povedal, da analiza vaje še sledi, takrat bodo znani zaključki oziroma dokončna ocena uspešnosti vaje. Vaja pa bo služila tudi kot diplomska naloga študentke Manje Kosi, študentke na Fakulteti za zdravstvene vede v Novem mestu.
Na vaji je bil prisoten tudi župan občine Ormož Alojz Sok, ki je nad znanjem, sposobnostjo in opremljenostjo gasilcev ter ostalih služb za reševanje bil navdušen. Dejal je, da ga veseli, da občina zaenkrat še lahko zagotavlja določena sredstva za opremo.