Literarno kulturno društvo KUD Prasila razpisuje natečaj za najboljše literarno besedilo v šolskem letu 2015/16 na temo ŠTORKLJE.
Avtorji lahko ustvarjate svoje literarne izdelke – pesmi in kratko zgodbo v slovenskem zbornem jeziku ali v prleškem narečju.

Predvidenih je več knjižnih nagrad, najboljša besedila pa bodo javno predstavljena na dogodku Večer prleške poezije, knjige in vina (predvidoma meseca oktobra 2016).

Prispela literarna besedila bo na podlagi kriterijev (skladnost vsebine z razpisano temo, izvirnost, inovativnost v slogu) ovrednotila komisija v sestavi: Vlado Žabot, Marijana Korotaj, Helena Srnec

Rezultate natečaja bomo javno objavili na internetni strani kudprasila.si
meseca septembra 2016, avtorji bodo o rezultatih tudi pisno obveščeni.

Pesmi in kratke zgodbe oddajte ali pošljite po e-pošti kud.prasila@gmail.com, najkasneje do 10. julija 2016. Prispevki morajo biti napisani z računalnikom in poslani po elektronski pošti, in sicer: v eni priponki so podatki avtorja s šifro (avtorjeva šifra, ime in priimek, domači naslov, letnica rojstva, telefonska številka, elektronski naslov), v drugi priponki so besedila, označena s šifro.

Veliko ustvarjalnega navdiha vam želi

Literarno kulturno društvo Prasila
Slovenska cesta 44
2277 Središče ob Dravi
http://www.kudprasila.si/