V avli občinske zgradbe je od srede na ogled nova razstava z naslovom: STO let v dobro dediščine. Razstava prinaša pregled konservatorske dejavnosti v SV Sloveniji v zdanjih 100 letih:

Letos poteka 100 letnica konzervatorske stroke Pred sto leti je namreč svojo službo deželnega konservatorja za Kranjsko nastopil dr. France Stelè, seveda takrat v okviru dunajske Centralne komisije za varstvo spomenikov. Centralna komisija je bila ustanovljena že 63 let pred tem. Predvsem po njeni reorganizaciji leta 1873 se je tudi na ozemlju današnje Slovenije, torej na Kranjskem, Štajerskem, Koroškem in v Primorju še bolj utrdila in se razširila mreža častnih konservatorjev in korespondentov, ki so proučevali spomenike na terenu in na Dunaj poročali o njihovem stanju.
Z letom 1960, ko je nastala mreža regionalnih zavodov za varstva, danes združenih v Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki skrbi za vse zvrsti dediščine. Kar se lahko vidi na panojih razstavljenih v avli občinske zgradbe v Ormožu.
Poslanstvo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije razdeljenega v Območne enote je torej bdenje nad vso bogato dediščino, ki temelji predvsem na spoštovanju, ohranjanju in razvijanju dediščinske prepoznavnosti naših mest, naselij in krajine nasploh. Takšno prizadevanje lahko štejemo kot skrb za kakovostno življenjsko okolje, je v svojem pismu za javnost zapisala Dr. Jelka Pirkovič, generalna direktorica Zavoda za varstvo kulturne dediščine Sloveneje, in dodadala, da pa
v jedru delovanja Zavoda niso samo objekti in območja dediščine, ampak predvsem ljudje, ki s to dediščino živimo in jo opredeljujemo kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicij.
Skozi leta je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije bdel tudi nad kulturno dediščino na Ormoškem. Najbolj ponosni so na obnovljeno Grajsko pristavo, sicer pa je zavod bdel tudi nad obnovami cerkva, mestnih arhitektur, pri arheoloških izkopavanjih na območju obvoznice, pri obnovi trga v Središču in drugo.
Sicer pa Zavod za kulturno dediščino OE Maribor skrbi za vse vrste kulturne dediščine v 80 občinah SV Slovenije,
na 10tih panojih v avli občinske zgradbe pa so razstavili le nekaj svoj najimenitnejših del. Razstava je potujoča in je pred Ormožem na ogled že bila tudi Ljutomeru, Murski Soboti, Dravogradu, Slovenski Bistrici, Ptuju in Mariboru.
NASLOVNA FOTOGRAFIJA: Srečko Štajnbaher – vodja OBMOČNE ENOTE Zavoda za varstvo kulturne dediščine Maribor (FOTO:Karolina Putarek)