Predsedniki petnajstih gasilskih društev in predsednik Gasilske zveze v občini Ormož so danes z županom Danijelom Vrbnjakom podpisali “Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe v Občini Ormož za leto 2020”.
Občina Ormož iz proračuna letošnje leto za delovanje gasilcev namenja skupaj 340.609,00 evrov, od tega je 99.619,00 evrov namenjenih za novogradnje, širitve ali dozidave gasilskih domov Podgorci (39.619,00 evrov), Trgovišče (35.000,00 evrov) in Ivanjkovci (25.000,00 evrov). Od ostalih sredstev bo 115.000,00 evrov za nabavo gasilskih vozil in opreme; 54.480,00 evrov z delovanje GZ ORMOŽ; 1.700,00 evrov za refundacije plač za čas izobraževanja; 42.700,00 evrov za delovanje gasilskih društev; 15.000,00 evrov za zavarovanja gasilcev in premoženja in 12.110,00 evrov za vzdrževanje gasilskih vozil ter opreme.

Župan Danijel Vrbnjak,mag. se je vsem gasilcem zahvalil za požrtvovalno delo, z velikim razumevanjem gasilskega poslanstva, saj je tudi sam gasilec, pred nastopom županske funkcije je bil predsednik PGD Miklavž pri Ormožu (zamenjala ga je gasilka Bogdana Kolbl). Spregovoril pa je tudi predsednik GZ ORMOŽ mag.Dejan Jurkovič, ki je v imenu vseh gasilcev tako županu, kot vsem občanom občine Ormož obljubil, da bodo gasilci še naprej vestno opravljali svoje poslanstvo in gotovo opravičili sredstva, ki jih občina iz proračuna namenja za njihovo delovanje

Vseh 15 Prostovoljnih gasilskih društev v občini Ormož je povezanih v Gasilsko zvezo Ormož, ki ji od marca 2013 predseduje mag. Dejan Jurkovič. Zveza operativno deluje preko treh gasilskih operativnih območij: Ormož, Velika Nedelja in Ivanjkovci. V sklopu Gasilske zveze Ormož deluje 9 društev 1 kategorije, 5 društev 2 kategorije in 1 društvo 4 kategorije. V GZ oziroma vsa PGD je vključenih 2000 članov. Čez 300 je operativcev.