Z 8.seje občinskega sveta Ormož:

Na svoji minuli seji so svetniki ormoškega občinskega sveta razpravljali tudi o ponudbi družbe SAVA I.P., ( ki je finančno pomagala pri izgradnji Doma starejših občanov v Ormoža), da bi uveljavljavila predkupno pravico in od SAVE I.P.odkupila 5-odstotni delež v Centru starejših občanov.
Občina po sklepu občinskega sveta predkupne pravice ne bo uveljavljala, bo pa omenjeni delež odkupila družba Center starejših občanov, katere lastnika sta, razen občine Ormož, tudi občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.
Svetnik Vili Trofenik je temu nasprotoval, saj meni, da bi ta delež občina Ormož morala odkupiti sama. Kot 75-odstotni lastnik bi potem lahko tudi sama odločala o vseh nadaljnjih projektih Centra. Omenjenih 5- odstotkov znaša 107.538,00 evrov, kar za občino Ormož ne bi smelo predstavljati posebnega problema:

PRISLUHNI IZJAVI:
Vili Trofenik

…je povedal Vili Trofenik in dodal, da bi ta denar družba Center starejših občanov naj raje vložila v nakup nujno potrebnih klimatskih naprav v Domu.