Pet občinskih svetnikov iz vrst opozicije v ormoškem občinskem svetu
( Stanko Podgorelec, Dušan Cvetko, Nives Petek, Boštjan Štefančič in Vili Trofenik ) je na župana Alojza Soka 30.aprila znova naslovilo zahtevo za sklic izredne seje, in sicer z enakim dnevnim redom, kot je izredna seja že bila sklicana 20. aprila. Takrat pa seje zaradi nesklepčnosti ni bilo. Za dnevni red so še enkrat predlagali točki, v katerih bi se občinski svet in javnost naj seznanila z dejanskimi razlogi za zavrnitev vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Dobrava. Na njihovo ponovno zahtevo pa bi nujno bilo potrebo obravnavati še problematiko priprave in sprejemanja investicijske dokumentacije ter proračunov v občini Ormož. Opozicija je namreč mnenja, da ormoški župan in občinska uprava zavestno kršita zakonodajo s področja javnih financ pri pripravi proračuna občine in pri pripravi investicijske dokumentacije za posamezne investicije.
Župan Alojz Sok je sklenil, da izredne seje z enakim dnevnim redom ne bo skliceval še enkrat:

Izjava Alojz Sok,
KLIKNI spodaj:
A_Sok_izr_seja1405_2012

Tako so izredno sejo pobudniki za ponedeljek ( 14.maja) ob 17.00 uri sklicali sami.