OBČINA ORMOŽ JE 1. MARCA PO POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB OBJAVILA RAZPIS ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM,

in sicer za

GOSTINSKI LOKAL NA LETNEM KOPALIŠČU V ORMOŽU, ki smo ga od nekdaj imenovali »Gostilna ob PARKU«, tudi »Pizzerija PARK«, gre za najatraktivnejšo lokacijo in tudi zelo priljubljen lokal v Ormožu, saj se nahaja ob letnem kopališču oziroma na obrobju ormoškega parka v izmeri 147,77 m², in ima dve terasi (pokrito in odprto) v skupni izmeri 107,49 m².

Prostore gostinskega lokala občina v najem daje z osnovno opremo, ostalo opremo in drobni inventar, potrebno za izvajanje dejavnosti, mora priskrbeti najemnik na svoje stroške. Prejšnji najemnik dopušča možnost odkupa njegove opreme.

Objekt se oddaja v najem za nedoločen čas z odpovednim rokom 6 mesecev.

Ponudnik mora v lokalu ponujati hrano in pijačo ter zagotoviti, da bo lokal odprt vsak dan.

Ponudbe za najem občina sprejema do 22. marca.