Člani OZVVS ORMOŽ so danes opravili predviden del programa raziskovalnega tabora z ormoškimi gimnazijci.
Stanko Jurkovič je dijake v Veteranskem klubu seznanil z veščino orientacije v naravi in z nekaterimi temeljnimi informacijami o uniformah, ki so jih nosili pripadniki TO in JLA leta 1991.
Nato so vsi skupaj odšli na teren. Odpravili so se proti Frankovcem, kjer so si najprej ogledali lokacijo pod Humom (Kravjak), kjer je med vojno bila pomembna barikada.
Na svojem domu v Frankovcih pa sta vse skupaj sprejela še Ivan in Franc Puklavec in jim predstavila svojo zbirko uniform in orožja. Dijaki so si  vojaško opremo s katero so se leta 91 borili pripadniki TO z veseljem ogledali in se naučili veliko novega, kar jim bo v pomoč pri poznavanju sodobnejše slovenske zgodovine.
Avtor prispevka: BORIS VUKAN