PLAČEVANJE POLOŽNIC MOGOČE V IZBRANIH TRGOVINAH TUŠ NA BLAGAJNAH, OZNAČENIH Z ZNAKOM ABATOČKA

Celje, 15. avgust – V 60. Tuševih trgovinah po vsej Sloveniji lahko stranke prvič v Sloveniji sedaj plačujejo tudi položnice. Storitev so v Tušu ponudili v sodelovanju z Abanko, ki se je prva med bankami odločila, da uporabnikom omogoči priročno plačevanje položnic in se jim s tem še bolj približa. Stranke v Tuševih trgovinah lahko sedaj enostavno, hitro in na enem mestu poleg nakupov opravijo tudi plačila svojih položnic.

V 60. izbranih trgovinah Tuš je sedaj mogoče tudi plačevanje položnic. Posamezna blagajna, ki storitev omogoča, je označena z znakom Abatočka. Plačilne naloge do največjega zneska 500 € na eni položnici lahko na blagajniškem okencu stranke plačujejo z gotovino, provizija za plačilo posamezne položnice pa znaša le 0,65 €. Plačilo položnic je mogoče v okviru delovnega časa posamezne trgovine Tuš, plačilna transakcija pa bo izvršena naslednji delovni dan banke.

V Tušu so se za vpeljavo novosti odločili, ker so želeli še obogatiti svojo ponudbo in kupcem prihraniti dragocen čas. ˝Na enem mestu lahko sedaj naši kupci enostavno in hitro opravijo več stvari hkrati,˝ pojasnjuje David Kovačič, direktor maloprodaje podjetja Engrotuš.

Izjava Davida Kovačiča

Podjetje Tuš se je kot posrednik storitve plačevanja položnic povezalo z Abanko, ki storitev izvaja in jamči za njeno izvedbo. ˝Z razširitvijo plačilnih mest smo želeli našo storitev še približati uporabnikom bančnih storitev ter jo narediti še prijaznejšo˝ odločitev o razširitvi svojih blagajniških okenc pojasnjuje Marija Kordiš, direktorica Službe bančne operative v Abanki Vipi d.d.

Izjava Marije Kodiš

Abanka  lahko na blagajnah trgovin Tuš sprejema plačilne naloge v evrih, v korist prejemnikov, ki imajo račun odprt pri eni od bank s sedežem v Sloveniji oz. le plačilne naloge na posebni položnici PP02. Seznam vseh prodajnih mest, ki omogočajo plačevanje položnic je objavljen na spletni strani www.tus.si.

Marija Kordiš , direktorica Službe bančne operative v Abanki Vipi d.d. in David Kovačič, direktor maloprodaje podjetja Engrotuš