(Ormož, 20. september 2010)

Po uspešni stabilizaciji in konsolidaciji poslovanja od prevzema obeh podjetij v Ormožu in Ljutomeru v prvi polovici leta 2009, so v družbi P&F Holding vino, katere del sta tudi podjetji P&F Jeruzalem Ormož in P&F Ljutomerčan, odločeni, da bodo še naprej utrjevali svojo vlogo in prepoznavnost na tržišču. Po novem tako funkciji trženje in enologija postajata dva osnovna stebra delovanja. V teku pa je tudi ukrep katerega cilj je, da obe vinogradniški in vinarski podjetji, tako v Ormožu kot v Ljutomeru, že v nazivu izrazita poudarjeno središčno vinorodno območje Jeruzalem. V imenu družbe P&F Jeruzalem Ormož je ta namreč danes že izražena.

Sprememba se tako nanaša neposredno na družbo P&F Ljutomerčan in sicer bo vinogradništvo in vinarstvo naprej delovalo v podjetju P&F Jeruzalem Ljutomer, d.o.o., poljedelstvo in živinoreja pa v podjetju Ljutomerčan d.o.o. Registracija obeh podjetij je v postopku. »Z osveženo vinsko ponudbo želimo območje Jeruzalema še bolj afirmirati na domačem in tujih vinskih trgih. Lahko sicer rečemo, da je v svetu že poznano, a nikakor ne tako, kot si zasluži. Potrebno ga je trajno umestiti na zemljevid pomembnih vinorodnih območij,« je ob tem povedal Vladimir Puklavec, direktor P&F Holding vino, d.o.o..

Hkrati s to odločitvijo, sta bili okrepljeni dve za nadaljnji razvoj podjetja najpomembnejši funkciji, to sta enologija in trženje, ki tako predstavljata stebra nove organizacije. V zvezi s to spremembo je prišlo tudi do kadrovskih sprememb v družbi P&F Jeruzalem Ormož. Na mesto direktorice za trženje, finance in splošne zadeve je bila imenovana mag. Andreja Komel, na mesto direktorja za enologijo in razvoj vinogradništva in vinarstva pa že dosedanji glavni enolog Mitja Herga. Dosedanjemu glavnemu direktorju Boštjanu Klemenčiču in direktorju za ekonomiko Silvo Žižku, se je vodstvo zahvalilo za opravljeno delo, saj jim je skladno s spremembo prenehal mandat. Sedanjemu vodstvu v P&F Ljutomerčan poteče mandat po izvedenem postopku registracije novih podjetij v Ljutomeru.