Gimnaziji Ormož je po dolgih letih prizadevanj in po vseh minulih dogodkih, uspelo pridobiti dodaten srednješolski program predšolske vzgoje.
Kot je znano se ormoška gimnazija v zadnjih letih sooča s pomanjkanjem dijakov, kar je predstavljalo resno grožnjo za njen obstoj. Ena od možnosti je bila tudi, da bi gimnazija Ormož v bodoče delovala kot dislocirana enota gimnazije „Franca Miklošiča Ljutomer“, a se je ormoški občinski svet na minuli seji odločil, da občina Ormož kot soustanoviteljica zagotovi dodatna sredstva za njeno nadaljnje samostojno delovanje.
Svetlejšo bodočnost pa tako Gimnazija Ormož sedaj vidi v dodatnem srednješolskem programu predšolske vzgoje, ki jim ga je v minulih dneh odobrilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Več informacij in podrobnosti si boste lahko pridobili na informativnih dnevih 14.in 15.februarja 2014.