5.seja občinskega Sveta Ormo je bila znova ena tistih maratonskih, ki so značilne za seje ormoških svetnikov. Začela se je ob 16.00 uri in bila zaključena malo po 01.00 uri v noči iz ponedeljka na torek. Na dnevnem redu so svetniki imeli kar 21 točk, med temi – tudi – odločanje o ljudski iniciativi glede zahteve za razveljavitev sklepov potrebnih za izgradnjo kanalizacije Podgorci – Velika Nedelja, kjer je sporna lokacija rastlinske čistilne naprave v Sodincih:

Ormoški občinski svet je na minuli seji odločal o ljudski iniciativi za razveljavitev sklepov potrebnih za izgradnjo kanalizacije Podgorci – Velika Nedelja. Prebivalci Sodincev namreč z vsemi sredstvi nasprotujejo, da se na določeni lokaciji v Sodincih zgradi rastlinska čistilna naprava; v skrajnem primeru pa bi se občani občine Ormož o zadevi naj odločali na referendomu. Končno je ormoški občinski svet soglasno sklenil, da se dosedanji sklepi ne razveljavijo, pač pa se zadeva uredi z novelacijo investicijskega programa, kar pomeni zamenjavo lokacije.
Sicer pa so se se svetniki – med drugim – seznanili z letnim poročilom o izvajanju javne službe urejanja javnih parkirišč v Ormožu, Komunalnemu podjetju bo za urejanje javnih parkirišč občina nakazala 5.861, 05 eur kolikor znašajo stroški nad prihodki. V Ormožu imamo 124 parkirnih mest modre cone in 378 parkirnih mest bele cone.
Tudi s poročilom o urejanju in vzdrževanju tržnice, so se seznanili v nadaljevanju in sklenili, da tudi za urejanje tržnice Komunalnemu podjetju nakažejo 501, 64 eur kolikor znaša preseg stroškov vzdrževanja na prihodki. Tekla je tudi debata, kako oživeti ormoško tržnico. Eden izmed predlogov je bil, da bi potencialnim branjevcem omogočili brezplačno uporabo tržnice. V nadaljevanu so se seznanili tudi s poročilom o upravljanju letnega kopališča v Ormožu in sklenili, da občina iz proračuna pokrije razliko stroškov nad prihodki v višini 20.987,91 EUR. Dodatnih 3.136, 12 EUR stroška bo pokrila občina Središče ob Dravi. Lani je bilo 54 kopalnih dni, v teh dneh pa je ormoško poletno kopališče obiskalo 11.916 kopalcev. Od tega jih je na nočnem kopanju bilo 274.
Prav tako so potrdili DIIP za ureditev in razširitev lokalne ceste Gomila – Vitan ter izgradnjo pločnika in javne razsvetljave v naselju Kog, potrdili pa so tudi DIIP za modernizacijo javnih poti v občini Ormož.
Seznanili so se tudi z delovnim gradivom Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki predlaga, da se Slovenija razdeli na 6 regij; ter bili proti temu predlogu. Seznanili pa so se s ponovno vložitvijo tožbe družbe Madramil, zaradi podelitve koncesije za oskrbo z zemljskim plinom leta 1994. Zadeva namreč tudi po 17-tih letih še vedno čaka na sodni epilog.
V nadaljevanju so podali še negativno mnenje k imenovanju Darje Nadelsberger Bene za direktorico Centra za socialno delo Ormož, ki Center vodi sedaj. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja namreč meni, da razpis za direktorja ni bil podan korektno; da je Svetu zavoda Statut brez dopolnil bil podan šele po posredovanju ministrstva, in da ima kandidatka v tem mandatu težave glede delavcev, ki bi naj storili finančne poneverbe. Komisija je predlagala naj svet zavoda razpis za direktorja ponovi.

Med zanimivimi pobudami je bila pobuda Dušana Cvetka iz vrst Slovenske nacionalne stranke, da bi se v Ormožu ob obnovljeni grajski pristavi v bodočnosti naj zasadila potomka najstarejše vinske trte (žametna črnina) v Sloveniji, poleg nje pa dve sadiki avtohtonega šipona. Zasadil naj bi jih svetovno priznanni vinogradnik in vinar Stanko Čurin, skrbnik trte bi naj bila družba P & F, ali pa Društvo vinogradnkov Jeruzalem.
Karolina Putarek