Ormoški vinogradniki so se danes dopoldne sestali na 3.zboru vinogradnikov, kjer so dorekli »kako naprej«. Gre za nekaj čez 300 kooperantov Kmetijske zadruge Ormož, ki čakajo na preostanek plačila za grozdje. Družba P&F zadrugi in zadruga posledično kooperantom dolguje 408 tisoč evrov zapadlih obveznosti, kar sicer predstavlja vrednost po pogodbi premalo dobavljenega grozdja za leto 2012 in del prvega obroka letnika 2013. Tako je pred vinogradniki precej negotova prihodnost, sploh pa vprašanje ali sploh naj še sodelujejo s Kmetijsko zadrugo Ormož oziroma z družbo P&F.
Na zboru je bil tudi direktor Kmetijske zadruge Ptuj Marjan Janžekovič, ki jim je predstavil osnutek nove – petletne pogodbe z družbo P&F. Pogodba se nanaša na pogodbeno količino grozdja po ceni 50 centov za kilogram, nad čemer pa zbrani vinogradniki niso bili najbolj navdušeni. Točna pogodbena količina bo znana v naslednjih dneh glede na podpise pogodb vinogradnikov, ki so do sedaj svoje grozdje oddajali v klet preko Kmetijske zadruge Ormož, ki je v procesu pripojitve k Kmetijski zadrugi Ptuj. Tako bo tudi v prihodnje odkup grozdja vršila področna zadruga Ormož, ki bo delovala v okviru zadruge Ptuj.
Vseh 208 zbranih vinogradnikov bo v prihodnjih dneh prejelo dopis, s katerim bodo pozvani k podpisu pogodb za oddajo grozdja po novih pogojih. Vsak vinogradnik se bo sam odločil za podpis pogodbe, ki po besedah Marjana Janžekoviča zagotavlja večjo varnost in ne dopušča različnih tolmačenj pogodbe. Glede pogodbe pa so vinogradniki predlagali, da se dodajo določila glede cen v primeru dobave večjih količin grozdja in zavarovanja plačila dobavljenega grozdja.

DSC08842

DSC08840