Kot je na današnji tiskovni konferenci povedala direktorica Vlasta Zupanič Domajnko, je ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ v svoj program dela in v svoj finančni načrt za leto 2021 med drugim uvrstil nakup nepremičnin parc. št. 926, 927 in 928/1 k.o. 332- Ormož v neposredni bližini Zdravstvenega doma Ormož in sicer na razpisani javni dražbi za kupnino v višini največ 650.000 EUR, kar pomeni, da je Zdravstveni dom Ormož pristopil k nakupu sosednje, lepo obnovljene vile na naslovu Ptujska cesta 31, za katero so med vsemi dražitelji ponudili največ, in sicer 447.200 evrov.
V preteklosti so s pomočjo občin iskali poslovne prostore na drugih območjih, vendar je bila pridobitev drugih ustreznih nepremičnin povezana s stroški 900.000 EUR in navzgor, tako da je bil tovrsten nakup ekonomsko upravičena rešitev prostorske stiske. V objekt želijo umestiti center za duševno zdravje odraslih s skupnostno obravnavo, patronažno službo, hkrati pa bodo odpravili dolgoletne zaplete okrog načrtovane razširitve parkirišča, z možnostjo postavitve garažne hiše za uporabnike in potrebe zavoda. Z realizacijo strateških usmeritev pri investicijskih programih bodo z nakupom sosednjih parcel dokončno odpravili prostorske težave Zdravstvenega doma.

Glede na objave na družbenih omrežji v zvezi z nakupom nepremičnin na spletni javni dražbi, je Zupanič Domjnkova podala naslednjo obrazložitev:

“Že od leta 2012 se na omenjenih nepremičninah, ki jih je kupil ZD Ormož, vodi izvršilni postopek, torej 10 let. Lastnica nepremičnin, Urška Andromako, je nepremičnine obremenila z več hipotekami, kot izhaja iz zemljiške knjige, v vrednosti 800.000,00 EUR in zemljiškim dolgom v znesku 275.00,00 EUR. Po 10. letih je dobil ZD Ormož priložnost, da kupi nepremičnino, ki je na trgu vredna vsaj toliko, kot je ZD Ormož plačal na dražbi. Monika Špindler, ki je dražila nepremičnino na e-dražbi, je imela pooblastilo, da draži do zneska, za katerega je bila kupljena nepremičnina, ostala dva dražitelja pa do konca javne dražbe nista podala višje ponudbe, čeprav sta imela to možnost.”

Zoper sklep o izročitvi nepremičnine ZD Ormož je bilo vloženih več pritožb, zato je bil postopek e-dražbe z vidika zakonitosti potrjen še na Višjem sodišču.
»Vedeti je treba, da sistem spletne javne dražbe sicer poteka drugače, kot poteka klasična dražba. V primeru klasične dražbe bi lahko takoj na začetku ponudili enako ceno, kot smo jo s spletnim draženjem.
Kupnino je ZD Ormož plačal 09.11.2021, po tem, ko je pridobil soglasja vseh občin ustanoviteljic. 26.11.2021 je Okrajno sodišče v Ormožu izdalo sklep o izročitvi nepremičnin Zdravstvenemu domu Ormož. Zaradi vlaganja pravnih sredstev v zemljiški knjigi vpisane lastnice Urške Andromako pa je ta sklep postal pravnomočen šele 18.5.2022.
ZD Ormož je imel po končani dražbi 30 dni časa za plačilo kupnine. Pred plačilom kupnine je moral Zdravstveni dom Ormož v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda, pridobiti soglasje k prometu z nepremičninami.
ZD Ormož je na spletni javni dražbi ponudil ceno, ki je nižja od tržne vrednosti, ob dejstvu, da je investicijska vrednost nepremičnin za ZD Ormož znatno večja. Nakup nepremičnin je ekonomsko upravičen,” je poudarila direktorica Zupanič Domajnkova, in dodala: »Kot direktorica pa zavračam vse očitke o oškodovanju javnih sredstev. Zdravstveni dom Ormož je imel na razpolago lastna amortizacijska sredstva za investicije v višini 725.744 EUR, ki so ostala neporabljena zaradi epidemije COVID-19. Naj poudarim, da ima Zdravstveni dom Ormož 450.000 EUR sredstev na leto, ki se morajo namensko porabiti za investicije. Jasno je, da gre za nepremičnino večje vrednosti, kot je bil opravljen nakup, še posebej glede na dejstvo, da so upniki na nepremičninah zavarovali svoje terjatve za 1.000.000,00 EUR!«

»Dosedanja lastnica ima očiten namen, da nepremičnine kljub plačani kupnini Zdravstveni dom Ormož ne bi dobil v posest in to je tudi razlog zavajajočih navedb v anonimki in drugih prijavah,« je še pojasnila direktorica Vlasta Zupanič Domajnko.

»Za nakup nepremičnine v izvršbi velja, da je kupec lastnik že na podlagi pravnomočnega sklepa o izročitvi nepremičnine, dosedanja lastnica in ostale osebe, ki bivajo v vili, pa kljub pozivom ne želijo izročiti nepremičnine in še dalje vlagajo vsa možna pravna sredstva. Dosedanja lastnica nepremičnin prav tako ovira izdajo gradbenega dovoljenja za parkirišča, saj ZD Ormož z nakupom nepremičnin želi rešiti tudi vprašanje gradnje parkirišč,« je zaključila Zupanič Domanjkova.

Več v nocojšnji oddaji AKTUALNO ob 20.18 uri. Ponovitve bodo jutri in v nedeljo ob 10.15 uri.