Na minuli  seji občinskega sveta pri Svetem Tomažu so svetniki potrdili rebalans letošnjega proračuna. Največja sprememba se kaže na odhodkovni strani, ki se z  3.026.289 evrov znižuje na 2.058.476 evrov:  občina se ne bo zadolžila, kot je bilo načrtovano, saj bo z gradnjo medgeneracijskega doma  začela šele prihodnje leto. Zavlekli so se namreč postopki za pridobitev koncesije.

Bodo pa v Zagorju zamenjali štirideset let staro vodovodno omrežje in potem modernizacijo ceste  izvedli naslednje leto. Nekaj več sredstev bodo namenili za ureditev parkirišča pri pokopališču. Iz proračuna pa bodo 3000 evrov namenili še za kritje stroškov odlaganja azbestnih plošč, ki so bila poškodovana v neurju.