Minulo soboto popoldne je v kulturni dvorani v Svetem Tomažu potekala območna revija poustvarjalcev glasbenega izročila, ko jo je pod naslovom ODPEV – NAPEV 2020 organizirala JSKD OI ORMOŽ v sodelovanju z občino Sveti Tomaž. Nastopilo je 7 skupin: Pevke ljudski pesmi KD “Fran Ksaver Meško” Sveti Tomaž, Pevci ljudskih pesmi PD “Janez Trstenjak” Hum; Pevke ljudskih pesmi FS KD Podgorci; Pevke ljudskih pesmi DU Podgorci; Ljudske pevke sestre NEDELJKO (KD Podgorci), Pevke ljudskih pesmi KD Obrež (na naslovni fotografiji) in Ljudski godci “Stori čehoki”.

Nastopajoče je ocenjeval strokovni spremljevalec KLEMEN BOJANOVIČ, ki je pohvalil trud vseh sodelujočih, obžaloval pa dejstvo, da je za tovrstne nastope oziroma srečanja tako malo interesa. Dvorana je žal bila na pol prazna. VEČ v oddaji UTRIP ORMOŽA, 20. februarja.