Vinogradniki oziroma kooperanjte Kmetijske zadruge Ormož, ki grozdje prodajajo družbi P&F Jeruzalem Ormož so se minuli petek srečali na zboru, da na pragu nove vinogradniške sezone dorečejo načrte za naprej.
Problem je v tem, ker še vedno niso prejeli dela plačila za svoj pridelek, ki ga družba P&F Jeruzalem Ormož ocenjuje kot sporni del. Namreč vinogradniki v letih 2012 in 2013 niso dostavili tolikšne količine grozdja kot ga zahteva pogodba. Gre za 900 ton grozdja manj. oziroma – še za več kot 400 tisoč evrov.
Na shodu je bil prisoten tudi Mitja Herga, direktor družbe P&F Jeruzalem Ormož, ki je pojasnil, da je zaradi manjših količin grozdja tudi klet imela precejšno škodo. V letu 2012 – 6 centov, v letu 2013 pa nekaj manj kot 16 centov po litru.
Ampak vinogradnikov to ni posebej zanimalo.
Po vroči razpravi, so večinsko sprejeli sklep, da podjetje P&F Jeruzalem Ormož naj zagotovi plačilo fakturirane vrednosti grozdja za leto 2012 in 2013 v celoti, in da odgovor o načinu in roku plačila zahtevajo do 07.marca. Šele po izpolnitvi teh zahtev da so pripravljeni pristopiti k pogajanju za nadaljnje sodelovanje. V kolikor podjetje P&F tega ne stori, pa bodo pripravili javni protest, ter o nastali situaciji pisno obvestili pristojna ministrstva, agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja, ter sklad kmetijskih zemljišč.

Na zboru vinogradnikov je bil prisoten tudi direktor Kmetijske zadruge Ptuj Marjan Janžekovič, ki je imel namen predstaviti NOVO petletno pogodbo z družbo P& F, ki je že pripravljena, a zbranih vinogradnikov zaenkrat ni zanimala, dokler pač za svoj pridelek ne dobijo plačil v celoti.

Že na tiskovni konferenci družbe P&F Jeruzalem Ormož, ki so jo tudi pripravili minuli teden je direktor Mitja Herga povedal:

DSC08746
Na sliki: Mitja Herga, direktor P&F Jeruzalem Ormož (Foto:Karolina Putarek)

Naj spomnimo: Podjetje P&F v Sloveniji deluje šele peto leto. V vsakem primeru je to prekratka doba, da bi bilo potrebno obupati. Podjetje je v modernizacijo kleti vložilo veliko denarja, pa tudi v marketing; ki – glede na rezultate deluje zelo uspešno. Lani je P&F namreč izvozil skoraj 3 milijone steklenic vina in prejel 74 mednarodnih priznanj.
Direktor Mitja Herga pravi, da so v letu 2013 v tujini prihodke povečali za 3,2 milijone, kar je 342 odstotkov več kot leta 2012; na domačem trgu pa za 389 tisoč evrov, kar pomeni 11 odstotkov več prihodka. Takšen uspeh pa je tudi zagotovilo, da se družbi P&F, kmalu obetajo boljši časi, posledično pa tudi njihovim dosedanjim in bodočim kooperantom, ki zagotavljajo grozdje – kar je seveda osnova za vse, in končno tudi bodočnost tako za sedanje vinogradnike kot njihove potomce.