Okrog 200 vinogradnikov od 320-tih, ki svoje grozdje prodajajo družbi P&F Jeruzalem Ormož preko ormoške Kmetijske zadruge, se je danes dopoldne zbralo na sestanku. Namreč še vedno niso – kljub obljubam – dobili plačanega tretjega obroka za grozdje iz leta 2012 in prvega obroka za grozdje 2013, ki je po pogodbi zapadel 1.decembra. Tako družba P&F vinogradnikom oziroma Kmetijski zadrugi Ormož še vedno ostaja dolžna okrog milijon evrov.

Vinogradniki oziroma Kmetijska zadruga Ormož pa so še najbolj ogorčeni nad dopisom družbe P&F, v katerem jim Družba P&F očita nespoštovanje določb iz pogodbe: Namreč v letu 2012 so družbi P&F dejansko zagotovili 13 odstotkov, letos pa kar 36 odstotkov manj grozdja kot je zapisano v pogodbi, ampak doslej ta odstopanja niso bila sporna.
Kljub temu, da pogodba dopušča 15 odstotno odstopanje, družba P&F za leto 2012 zahteva nekaj čez 200 tisoč evrov, za leto 2013 pa čez 600 tisoč evrov odškodnine. To pa pomeni, da bi družba P&F za zapadle obroke bila dolžna le še okrog 450 tisoč evrov. Ampak tudi tega “nespornega” zneska zaenkrat še ni na vidiku.

Zbrani na sestanku očitkov in hude krvi niso skrivali. Nekateri vinogradniki so opozarjali, da so kooperanti Kmetijske zadruge, in da ta sama naj reši težave s kletjo oziroma naj kooperantom najde pač druge kupce za grozdje, saj da živi od provizij…
Da so pogajanja bila “premehka”, in da vodstvo Kmetijske zadruge ni naredilo nič.
Drugi so predlagali, da je izsiljevanje s strani družbe P&F treba vrniti z izsiljevanjem, da je treba družno iti pred klet, obvestiti vse slovenske medije in povedati resnico.
Čigave so pravzaprav medalje, s katerimi se hvali družba P&F, so se spraševali.

Na sestanek so seveda bili povabljeni tudi predstavniki družbe P&F Jeruzalem Ormož, ki pa so svojo odsotnost opravičili z drugimi načrti, ki so jih imeli za današnji dan ter da so vabilo prejeli prepozno.

Končno so zbrani vinogradniki sprejeli sklep, da na družbo P&F Jeruzalem Ormož pošljejo dopis s katerim zahtevajo zagotovilo, da bodo izplačilo tretjega obroka za grozdje letnik 2012 dobili do 10.januarja, prvi obrok za grozdje 2013 pa do 30.januarja 2014. V kolikor se to ne bo zgodilo bodo 15.januarja s traktorji in podobno kmetijsko mehanizacijo blokirali dostope do kleti in iz nje. Imenovali so tudi petčlanski iniciativni odbor in sklenili, da v svoje aktivnosti vključijo tudi Vinogradniško zadrugo Ormož.
UTRINKI:

DSC08577DSC08578Mirko Kosi – predsednik UO KZ ORMOŽ
DSC08579
DSC08581Franc Kociper – direktor KZ ORMOŽ
DSC08582Leon Nemšak – vinogradnik
DSC08583Mirko Luci – vinogradnik
DSC08577Zbralo se je čez 200 vinogradnikov

Tekst in foto: Karolina Putarek