IZJAVA ZA JAVNOST 11.11.2015

V ponedeljek, 9.11.2015, je na prošnjo LO SMC Ormož, minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, sprejel predstavnike občin Ormož, Markovci, Videm pri Ptuju, Zavrč in Ptuj.

Na začetku srečanja je bila formalno izvedena predaja peticije za nadaljevanje gradnje hitre ceste Ormož – Hajdina, z nekaj več kot 6000 podpisi lokalnih prebivalcev.
Dejansko pa lahko rečem, da je šlo za konstruktivno srečanje, ki se je zaključilo s konkretnimi sklepi.
Na sestanku sem bila prisotna tudi predsednica LO SMC Ormož, ki bom še naprej usklajevala nadaljnje aktivnosti med ministrstvom in lokalnimi skupnostmi ob tej hitri cesti.

Ta cesta, ki jo vsi sicer imenujemo hitra cesta, čeprav gre za dvopasovnico, je projekt in predvolilna obljuba večine strank v našem okolju, vendar se v SMC Ormož zavedamo, da lahko mi, kot največja vladna stranka, največ pripomoremo k realizaciji tega težko pričakovanega projekta. Nam ni pomembno, da smo v lokalnem okolju v opoziciji in da nismo bili podpisnik koalicijske pogodbe, saj znamo in zmoremo sodelovati brez pisnih zavez, predvsem pa smo to obljubili našim prebivalcem, saj smo poudarjali da bomo delovali povezovalno in v korist naših občanov in tako tudi delamo. Zato smo takoj, ko smo slišali, da je naš župan, na tiskovni konferenci povedal, da jih minister za infrastrukturo s peticijo ne sprejme, dogovorili srečanje pri ministru. Kot veste je bilo srečanje najprej dogovorjeno za 29.10. in nato prestavljeno na 9.11.2015.

Dogovorjeni sklepi na srečanju so bili naslednji:

1. Ustanovi se delovna skupina, v kateri bomo sodelovali tudi predstavniki lokalne skupnosti in se bo ukvarjala z umestitvijo v prostor obvoznega sistema Ptuj (povezava Ptuj – Markovci), kjer je največji problem razkorak med stališčem lokalnih skupnosti in omejitev zaradi ohranjanja narave (Natura 2000, Krajinski park Šturmovci).

2. Ponovno se analizira in preveri okoljsko poročilo, saj se s stališča lokalnih skupnosti kot edina izvedljiva varianta kaže južna varianta okrog Ptuja. (V nasprotnem primeru bodo lokalne skupnosti poskusile najti konsenz za severno varianto)

3. Ostali del povezave, ki je že umeščen v prostor, torej Markovci – Ormož, se uvrsti v operativni oz. nacionalni program.

Predlagano nam je bilo tudi, naj se skupaj obrnemo še na Ministrstvo za okolje in prostor, katero je pristojno za umeščanje cestne infrastrukture državnega pomena v prostor.

Vsi pričakujemo, da se bo dalo z omilitvenimi ukrepi, vendarle premostiti ta del Nature in tako zgraditi celovito cestno povezavo do avtocestnega omrežja.

Ministra smo na koncu pozvali, da se cesta iz ormoške strani začne čim prej graditi in se vzporedno iščejo rešitve za odsek okrog Ptuja.

Predsednica LO SMC Ormož
Mojca Žnidarič