Zaradi vprašanj glede reorganizacije NMP s strani Ministrstva za zdravje in kako se navedeno dotakne SNMP v ZD Ormož smo s strani ZD ORMOŽ prejeli Obvestilo medijem. S strani Ministrstva za zdravje glede reorganizacije NMP niso prejeli nobenih obvestil o spremembah v naslednjem letu 2023.

Na srečanju izvajalcev z Ministrstvom za zdravje je bila predstavljena časovnica vključevanje preostalih izvajalcev NMP v enotni dispečerski sistem Slovenije. ZD Ormož je že vključen v enotni dispečerski sistem Slovenije OE Maribor od junija 2019. Glede na predstavitev se zadnji vključujejo v dispečerski sistem Slovenije v jesenskih mesecih 2023 oz. proti koncu leta tudi izvajalci NMP iz ljutomerskega in lendavskega območja.

OBVESTILO MEDIJEM – SNMP ZD ORMOŽ

Spoštovani,

reorganizacija NMP se je pričela dogajati že leta 2015, vendar je vsaj v našem okolišu vključujoč Urgentni center Ptuj, vsaj za nekaj let zastala. Imamo sistem, ki za naše uporabnike preverjeno deluje. Pacienti so v sklopu nujne medicinske pomoči obravnavani pravočasno in ustrezno. Oprema za delo v nujni medicinski pomoči je posodobljena po najnovejših smernicah. Velika veličina pacientov je oskrbljenih v ZD Ormož ali na terenu po posvetu diplomiranega zdravstvenika z dežurnim zdravnikom. Delo internističnih ali kirurških nujnih ambulant v SB Ptuj ali UC Murska Sobota bremenimo redko.

Izgleda, da na ministrstvu res pripravljajo nekatere spremembe, o katerih pa še nismo bili seznanjeni. Že v letu 2015 smo na Ministrstvo za zdravje podali vlogo za vključitev v projekt pilotskega Satelitskega urgentnega centra glede na Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (UL RS št. 81/15). Odgovor Ministrstva za zdravje v decembru 2015 je bil, da nas bodo obvestili in pozvali, da ponovno vložimo vlogo, ko bo objavljen razpis. Ob rednem nadzoru SNMP v Zdravstvenem domu Ormož s strani Ministrstva za zdravje v juniju 2019 je nadzorna komisija ugotavljala, da je SNMP ZD Ormož organizirana skladno s pravilnikom o SNMP, da zagotavljamo ustrezno usposobljen kader, da je oprema za izvajanje NMP primerna, prav tako vozila. Predlagali so pripravo idejnega načrta o prilagoditvi prostorov za eventualno delovanje, kot enota SUC, k čemur smo v nadaljevanju pristopili. V preteklih treh letih smo razširili enoto NMP ZD Ormož tako, da razpolagamo z:
– 1,5 tima Moe NRV (od tega ena ekipa v sestavi diplomiranega zdravstvenika in zdravstvenega tehnika – NPK reševalca 24 ur na dan in dodatna ekipa Moe NRV MED 7 in 19 uro) vse dni v letu.
– 1 tim DS3 a (zdravnik specialist- pripravljenost med tednom od 7-20 ure in dežurstvo med tednom od 20 do 7 ter sobote, nedelje in prazniki) – v decembru 2021 smo na Ministrstvo za zdravje podali vlogo za prestrukturiranje programa Dežurne službe 3 a v Dežurno službo 3 b (katere program bi omogočil ob zdravniku še triažno diplomirano medicinsko sestro, ki jo sedaj zagotavlja ZD Ormož iz lastnih sredstev od vstopa v dispečerski sistem Slovenije OE Maribor v juniju 2019).
Odgovora Ministrstva za zdravje na zadnjo vlogo nismo prejeli, ravno zaradi nadaljnje reorganizacije SNMP na sistemski ravni.

Vsekakor smo v preteklih letih v skladu s Strategijo reševanja problematike zagotavljanja zdravnikov na ormoškem območju razširili mrežo družinskih zdravnikov iz 7 na 9 zdravnikov (od tega 6 zdravnikov družinske medicine zaposlenih v ZD Ormož in 3 koncesionarji s področja družinske medicine); od teh se 6 zdravnikov iz ormoškega območja in 2 gostujoča urgentna zdravnika iz UKC Maribor, vključujejo v urgentno in v dežurno službo po razporedu ZD Ormož.

Verjamemo, da je Ministrstvo za zdravje skozi naše predstavitve dodobra spoznalo specifiko našega ormoškega območja, ki je obmejna občina s Hrvaško, soočena z prehodi migrantov, z oddaljenimi kraji tudi od 50 do 70 km do Maribora, ki smo jih dolžni po primarni oskrbi prepeljati v UC UKC Maribor glede na strokovne smernice akutno zbolelih zaradi bolezni srca in ožilja. Prav tako pokrivamo regijsko Psihiatrično bolnišnico Ormož iz katere izvajamo premestitve v druge bolnišnice, v neposredni bližini se nahaja Center starejših občanov Ormož, ki ima tudi svojo enoto v občini Sveti Tomaž . V letu 2019 smo vzpostavili tudi regijski Center za duševno zdravje odraslih s skupnostno obravnavo, ki pokriva ormoško, ljutomersko in lendavsko območje, prav tako pa v letu 2020 regijski center za duševno zdravje otrok in mladostnikov.

Glede na predstavljeno se Ministrstvo za zdravje prav gotovo zaveda, da je obravnava nujnih pacientov ključna v smislu odzivnega časa zdravnika in da skoraj vsa življenje ogrožujoča stanja lahko razreši le zdravnik, seveda ob pomoči reševalcev v ekipi. Daljši odzivni čas zdravnika pomeni tiste odločujoče minute, ki so na koncu še kako pomembne za pacienta. Ker smo manjše okolje, lahko s sistemom kot ga imamo, hitreje in bolje poskrbimo za svoje nujne paciente.

Verjamemo, da je morebitna predvidena sprememba v očeh odločevalcev dobro zamišljena in v smeri naših preteklih naporov (kot je razbremenitev zdravnikov -širitev mreže, vlaganje v strokovno usposabljanje in izobraževanje, vlaganje v opremo in prostore za delovanje SNMP ZD Ormož, v smislu izpolnitve pogojev za pridobitev statusa SUC) k bolj kakovostni oskrbi pacientov v nujni medicinski pomoči ormoškega in širšega območja, za katero se vsi trudimo in prispevamo.

Strokovni vodja ZD ORMOŽ: Goran Hekić, dr.med., spec. družinske med.
Direktorica ZD ORMOŽ: Vlasta Zupanič Domajnko