V sklopu Krajevnega praznika KS Ormož je bila sestavljena tudi komisija, ki je ocenjevala urejenost okolja v naši krajevni skupnosti. Komisijo so sestavljali: Alojz Škrjanec kot predsednik in članici Anita Bolčevič ter Metka Lesničar. V petek na osrednji proslavi ob krajevnem prazniku bodo podelili naslednja priznanja:

Za skrbno urejeno kmečko dvorišče z okolico prejmejo priznanje:
1. BABIČ MARICA, Loperšice 7
2. MAJCEN MIRO, Sp. Ključrovci 1
3. KUHARIČ IVAN, Lešnica 33

Za skrbno urejeno okolico doma prejmejo priznanje:
4. CUPAR PAVLIKA, Litmerk 13/a
5. KOSI ANICA, Raičeva 7, Ormož
6. KOMLOŠ MOJCA, Hum
7. LUKNJAR ZOFIJA, Pušenci 16
8. OZMEC FRANC, Hardek 11/b
9. PRAPOTNIK ANTON, Ul. Dr. Kovačiča 2, Ormož
10. PERŠAK MARTA, Vrtnarska ul. 3, Ormož

Za ohranjanje kulturne dediščine prejmeta priznanje:
11. ŠOŠTARIČ BRANKO, Dobrava 26 – za kovačnico
12. VAŠKA SKUPNOST LITMERK – za vaško kapelo

Za skrbno vzdrževan objekt z okolico prejmejo priznanje:
13. CENTER STAREJŠIH OBČANOV ORMOŽ
14. RIBIŠKA DRUŽINA ORMOŽ
15. VETERINARSKA POSTAJA ORMOŽ

Krajevna skupnost Ormož podeljuje priznanje s knjižno nagrado tudi mlajšim krajanom ali skupinam krajanov do 18. let, za izjemne dosežke v šoli ali če so s svojo dejavnostjo izstopali na katerem koli področju in na tak način obogatili življenje KS Ormož.
PRIZNANJI KS ORMOŽ S KNJIŽNO NAGRADO bosta prejela:

NASTJA FEGUŠ iz Ormoža- Gimnazija Ormož
Je dobitnica zlatega priznanja na državnem Cankarjevem tekmovanju, srebrnega priznanja na državnem tekmovanju v znanju iz kemije, sodeluje v pevskem zboru in ansamblu Gimnazije Ormož, je soustvarjalka šolskega časopisa in računalniškega opismenjevanja starejših.

MATIC PETEK – učenec 8. razreda OŠ Ormož
Je dobitnik 5 zlatih priznanj (iz matematike, logike, kemije,računalništva, znanju o sladkorni bolezni), dobitnik 4 srebrnih priznanj (iz slovenščine, fizike, zgodovine in vesele šole). Matic je tudi aktiven na glasbenem področju, saj se uči igranja klavirja, flavte in tolkal; obvlada pa tudi eksotične instrumente, kot je didžeridu.


PRIZNANJI KRAJEVNE SKUPNOSTI ORMOŽ pa letos prejmeta:

BOJAN CUNK iz Ormoža
Bojan Cunk je športni pedagog, predan športu in širjenju telesne kulture v najžlahtnejšem pomenu te besede. Bojan je športni pedagog, trener, sodnik, organizator in animator rekreativnih aktivnosti, ki že skoraj trideset let strokovno dela na področju ožje in širše okolice naše skupnosti. Na mlade rodove prenaša idejo »Mens sano in corpore sano«, »Zdrav duh v zdravem telesu«. Nenehno se tudi izobražuje in svoje znanje nesebično prenaša na športne pedagoge, trenerje in sodelavce. Svojim učencem in varovancem je privzgojil zdrav in pozitiven odnos do športa, rekreacije in gibanja nasploh. Mnogo otrok je usmeril v treniranje določene športne panoge, kjer so pozneje nekateri postali tudi reprezentanti Slovenije v svoji panogi. V slabih 30-ih letih, odkar živi v Ormožu je deloval v mnogih športnih društvih in sicer: v Atletskem klubu Ormož, Rokometnem klubu Ormož, Nogometnem klubu Ormož, KMN Tomaž, v rekreativnih aktivnostih in drugih dejavnostih. Sodeluje tudi pri organizaciji javnih prireditev v kraju.

PROSVETNO DRUŠTVO JANEZ TRSTENJAK HUM
Društvo je bilo ustanovljeno leta 1951. V prvih letih so člani večinoma skrbeli za organiziranje kulturnih prireditev v samem kraju. Prirejali so krajevne in občinske proslave, številne dramske igre, posebnost pa so predstavljali priljubljeni »Veseli večeri« z domačim ansamblom Frančeka Žibrata in s pevko Mimico Veldin. Skupina ljudskih pevcev v okviru PD »Janez Trstenjak« Hum deluje od leta 1976 in se je usmerilo v aktivno zbiranje ljudskih pesmi, besedil, napevov in pojejo na številnih prireditvah.
Člani skupine so se pod vodstvom mentorice Ane Ratek začeli ukvarjati tudi z izdelovanjem rož iz papirja, ki je del tradicije kraja. Predstavljali so jih na številnih delavnicah in razstavah ter za njih leta 2003 pridobila certifikat Obrtne zbornice.
Ob poslušanju ljudskih pesmi članov društva Janez Trstenjak Hum in ob občudovanju njihovih čudovitih umetnin iz papirnatih rož lahko mirno rečemo, da si društvo resnično prizadeva k ohranjanju tukajšnjega ljudskega izročila.

Plakete KS Ormož, ki se podeljujejo krajanom, drugim posameznikom, zavodom, podjetjem, društvom, klubom, združenjem in drugim skupinam ljudi, za izjemne dosežke in življenjsko delo, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju ljudi, razvoju in ugledu KS Ormož pa bodo prejeli:

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ORMOŽ
Zgodovina društva sega v leto 1886,ko je bila v mestu Fridau, kot se je Ormož imenoval v času Avstro ogrske monarhije organizirana prva požarna obramba.
Po ustnih izjavah, ki so se ohranile iz obdobja po prvi svetovni vojni, je bilo gasilsko društvo tako priljubljeno, da so bili njegovi člani vsi meščani mesta Ormož in okolice. O tem govori podatek, da je tekmovalni roj iz Ormoža leta 1939 v Ljubljani na kongresu Gasilske zveze kraljevine Jugoslavije osvojil 1. mesto v tekmah gasilskih rojev kraljevine Jugoslavije in s tem dobil v trajno last velik srebrni pokal, edinstven v Sloveniji.
Društvo spada v IV. Kategorijo gasilskih društev in je v občini Ormož kot osrednje društvo, ki zagotavlja javno gasilsko službo na območju celotne občine Ormož. PGD Ormož je vključeno v Gasilsko zvezo Ormož, s katero dobro sodeluje na upravnem in operativnem področju Operativna enota sodeluje v vseh večjih požarih in nesrečah, tudi ob prometnih nesrečah.
PGD Ormož v letošnjem letu praznuje 130-letnico obstoja.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO HARDEK
PGD Hardek je bilo ustanovljeno 22. novembra 1896 na pobudo zavednih Slovencev iz ormoške okolice.
Društvo spada v 2. Kategorijo gasilskih društev, ki zagotavljajo javno gasilsko službo na območju vasi Hardek, Dobrava, Litmerk, Lešniški vrh, Lešnica, Pušenci in Pavlovci ter po potrebi po celotni občini Ormož. Opremljenost enote je na visokem nivoju, za kar je odgovorno vodstvo, ki zagotavlja sredstva za nemoteno delovanje operativne enote. Društvo je vključeno tudi v Gasilsko zvezi Ormož, s katero dobro sodeluje. Operativna enota je sodelovala v vseh večjih požarih in nesrečah na območju občine Ormož. Prav tako skrbi za usposobljenost svojih članov in veliko naredi na področju pridobivanja mladih članov v svoje vrste.
PGD Hardek v letošnjem letu praznuje 120-letnico obstoja.

PIHALNI ORKESTER ORMOŽ
Stari dokumenti pričajo, da so se godbeniki iz Ormoža in okolice, predvsem iz Litmerka že pred 120 leti zbrali in priključili novoustanovljenemu gasilskemu društvu z ormoško okolico, s sedežen na Hardeku leta 1896. Društvena godba je igrala na občnih zborih, procesijah, gasilskih veselicah, sklepnih šolskih veselicah in drugih prilikah, kot je bila slovesna otvoritev železniške proge Ljutomer-Ormož leta 1924.
Kot samostojno društvo je bila godba ustanovljena 1934. leta z nazivom »Ormoška mestna godba«.
Od leta 1959 orkester deluje v sklopu Glasbene šole Ormož. Leta 1975 je vodstvo je prevzel gospod Slavko Petek. Vključenih je bilo mnogo zelo mladih članov-učencev glasbene šole . Od leta 1959 se je orkester udeleževal republiških tekmovanj in dosegal lepe uspehe. Sodeloval je na srečanjih bratskih občin SRS in SRH, na revijah in srečanjih pihalnih orkestrov v občini in izven nje. V svojem kraju je igral na vseh pomembnejših prireditvah, obletnicah, otvoritvah, dnevih gasilcev, igral budnice, promenadne koncerte in prirejal samostojne koncerte. 1978. leta je orkester pričel izvajati novoletne koncerte.
Orkester je tudi pobudnik in soorganizator Tekmovanja godb Slovenije v zabavnem programu za pokal Vinka Štrucla. Doslej je bilo v Ormožu izvedenih že 20 republiških tekmovanj, kjer je dosegel lepe uspehe.
Danes šteje orkester 60 članov, ki se redno družijo na vajah in skupaj muzicirajo. Orkester je za svoje delovanje prejel številna priznanja.
Pihalni orkester Ormož v letošnjem letu praznuje 120-letnico obstoja.

LOVSKA DRUŽINA ORMOŽ
Pogled seže v leto 1946, ko je nekaj zanesenjakov povezalo članstvo, ki ga je odlikovala požrtvovalnost, skrb za sotovariše, prijateljstvo in medsebojna pomoč v preizkušnjah. Že takrat so se zavedali, da so prav lovci zaščitniki in varuhi divjadi, neokrnjene narave in da bi bili brez njih prikrajšani za marsikatero resnico in vedenje o živalskem svetu. Za nastanek dobre lovske družine sta potrebna čas, izkušnje njenih članov in predanost lovski organizaciji in to Lovska družina Ormož prav gotovo ima, saj prav letos praznuje sedemdesetletno delo in lovsko tradicijo.
Lovska družina Ormož v letošnjem letu praznuje 70-letnico obstoja
MIRKO NOVAK iz Ormoža
Gospod Mirko Novak je po končanem učiteljišču in Pedagoški akademiji v Mariboru osem let učil na OŠ Runeč, nato dve leti direktor Delavske univerze Ormož, nato dva mandata predsednik skupščine občine Ormož. Štiri leta je bil komandant Občinskega štaba TO in 4 leta sekretar Občinskega komiteja ZKS Ormož. Leta 1990 se je vrnil na Občinski štab TO Ormož, nato pa na Pokrajinsko poveljstvo TO Ptuj, kjer je aktivno sodeloval v vojni za osamosvojitev Slovenije.
Prvega julija 2003 se je upokojil in takoj prevzel Medobčinsko zvezo društev upokojencev Ormož in jo vodil 11 let. Ves čas je aktivno delal v raznih organizacijah; 10 let je bil predsednik Občinske organizacije združenja slovenskih častnikov, je občinski svetnik in podžupan. V občini si prizadeva za enakomerni razvoj krajevnih skupnosti, za dobro sodelovanje z društvi in organizacijami.

JANEZ PROSNIK s.p. iz Ormoža
Janez Prosnik je začel z obrtno dejavnostjo kot samostojni podjetnih leta 1993. Svoje znanje je vsa leta podajal svojim zaposlenim, vajencem, dijakom in študentom na praksi, ter z leti pridobil status odličnega gostinca na ormoškem območju. Podjetje gospoda Prosnika je v vseh letih delovanja uspešno raslo, se prilagajalo tržnim razmeram, razvijalo in izboljševalo lastno znanje ter dvignilo svojo kvaliteto na zavidljivo raven. G. Prosnik je v vseh letih delovanja aktivno sodeloval v organih zbornice, omogočil zaposlitev velikemu številu delavcev, ter še vedno velja za enega uspešnejših podjetnikov v Ormožu.
Gospod Prosnik ni bil aktiven samo v svojem gostinskem lokalu, ampak je v preko 40-letnem obdobju dela v gostinstvu našel dovolj časa za aktivnosti v svoji stanovski obrtni organizaciji ter promoviranju naše občine tudi širše. Je dolgoletni podpredsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Ormož, bil je pobudnik srečanja avtodomov v mestni grabi, organizator dogodkov Ormož poje in pleše, pobudnik ter nosilec Konzorcija gostincev v Ormožu za izvedbo Martinovanja v Ormožu, prav tako pa je naše kulinarične specialitete kot lokalni gostinec iz naše občine predstavil leta 2015 v Novem Sadu.

MARKO BEZJAK
Svojo izjemno uspešno rokometno pot je začel v OŠ Ormož ter nato v RK Jeruzalem Ormož. Že kot otrok je postal s svojo generacijo državni prvak v mini rokometu, nato pa še v vseh pionirskih kategorijah.
Od sezone 1995/96 do 2007/2008 je igral v Ormožu, kjer je z RK Jeruzalemom osvojil 3. mesto v državnem prvenstvu Slovenije in 3. mesto v pokalnem tekmovanju Slovenije.
Nato je prestopil v Gorenje iz Velenja, kjer ostal štiri sezone. V tem času je bil nosilec igre Gorenja in trikrat državni prvak, osvojili pa so tudi 2. mesto v pokalu EHF. Uveljavil se je tudi v reprezentanci in kot posledica uspešnih iger se je zgodil prestop v RK Magdenburg v najmočnejšo ligo na svetu. Z njimi je v lanski sezoni postal tudi pokalni zmagovalec Nemčije.
Vrhunec svoje kariere pa je verjetno doživel z uvrstitvijo na OI v Riu, kjer je odlično odigral in postal eden izmed nosilcev slovenske reprezentance.
Marko je srečno poročen oče dveh otrok, kljub izjemni športni karieri, ki še zdaleč ni kočana, pa je ostal skromen in preprost, tak, kot smo ga poznali že v otroštvu. Pravi vzgled za mlade športnike.