Kot je bilo napovedano, so danes stavkali sindikati javnega sektorja, kar pomeni 16 sindikatov z različnih področij dela, in sicer sindikat državnih organov, sindikat veterinarjev, sindikat delavcev v vzgoji, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti, sindikat kulture in narave Slovenije (Glosa), sindikat carinikov, sindikat farmacevtov (Sifarm), sindikati v zdravstvu Slovenije (Pergam), Sindikat vladne agencije Slovenije (SVAS), Sindikat slovenskih diplomatov, sindikat laboratorijske medicine (Silmes), sindikat novinarjev, sindikati centrov za socialno delo (Since 07), sindikat sevalcev, KNSS Neodvisnost, visokošolski sindikat, sindikat ministrstva za obrambo, sindikat socialnega zavarovanja, sindikat zdravstva in socialnega varstva.

Stavko smo čutili tudi ponekod v Ormožu

Zaposleni na OBČINI Ormož niso stavkali. Stavki pa seje pridružila UPRAVNA ENOTA ORMOŽ. V skladu z Zakonom o stavki so izvajali minimalni delovni proces. Tako so potne liste izdajali le v nujnih primerih, sklepanje zakonske zveze bi se naj izvedlo samo v primeru, če je bil datum določen pred napovedjo stavke. V matični register so izvajali vpis rojstev in smrti. Izgubo potnega lista ali osebne izkaznice ste lahko naznanili samo v primeru, če je bila naznanitev potrebna pred izdajo novega dokumenta in je bila nujno potrebna.
V KNJIŽNICI »FRANCA KSAVRA MEŠKA« Ormož niso stavkali, tako, da je delo potekalo kot vse ostale delove dni. So pa stavkali na CENTRU ZA SOCIALNO DELO Ormož, tako, da različnih vlog danes niso sprejemali, izvajali so le nujne naloge. Stavkali so tudi v LEKARNAH v Ormožu in Središču ob Dravi. Lekarna Holermous je bila med 10.00 in 13.00 uro zaprta, lekarna na Ptujski cesti pa je v tem času (od 10.do 13.ure) poslovala le preko okenca, tako kot ob nedeljah. Izdajali so le zdravila za recepte napisane danes. Med 10.00 in 13.00 je bila zaprta tudi lekarna v Središču ob Dravi.
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije je sklenil, da danes ne stavkajo. Tako, da je delo v ormoškem ZDRAVSTVENEM DOMU potekalo normalno.

S stavko sindikati vlado opozarjajo na neenako obravnavo v plačnem sistemu, ki je z ločenimi dogovori s posameznimi skupinami, predvsem zdravniki, posegla v enoten plačni sistem. S stavko zahtevajo, da se znova vzpostavijo ustrezna razmerja in popravijo plače tudi drugim; za tiste do 26. plačnega razreda zahtevajo dvig za dva plačna razreda, višje na plačni lestvici pa za tri do štiri, saj v tem delu še niso odpravljali plačnih anomalij. Med stavkovnimi zahtevami je tudi takojšen začetek odpravljanja vseh varčevalnih ukrepov, vključno z odpravo osemodstotnega znižanja plač. A so z vladnega urada za komuniciranje sporočili, da današnja stavka in tudi vse napovedane stavke sindikatov javnega sektorja niso upravičene. “Masa za plače v javnem sektorju se je v zadnjih dveh letih povečala za več kot deset odstotkov (več kot 300 milijonov), povprečna plača pa se je dvignila za sedem odstotkov. Ob tem pa je dejstvo tudi to, da plače v javnem sektorju že četrto leto zapored rastejo hitreje kot v zasebnem sektorju. Kot izhaja iz navedenega, so javni uslužbenci deležni gospodarske rasti«, zatrjujejo v obvestilu za javnost.

Naslednje stavke sredi februarja

Naslednje, ločene stavke so napovedane v februarju. Prvi jo bodo izvedli policisti, in sicer 12. februarja. Za dan pozneje, 13. februar, so stavko napovedali v sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije in Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki se prav tako želita ločeno pogajati. 14. februarja pa bodo stavkali v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), zaradi česar bosta omejena varstvo otrok, pouk in ostalo.