Danes je v državnem zboru od 14. ure dalje potekala 9. nujna seja komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Komisijo je vodil poslanec SDS Jože Tanko. Obravnavali so peticijo proti postavitvi azilnega doma na območju mejnega prehoda Središče ob Dravi. Na sejo so bili vabljeni: Toni Jelovica, župan občine Središča ob Dravi, Danijel Vrbnjak, župan občine Ormož, Mirko Cvetko, župan občine sv. Tomaž, Ivan Molan, župan občine Brežice, nekdanji župan občine Središče ob Dravi Jurij Borko, občinska svetnica Središča ob Dravi Mirjana Panič, Urad predsednika RS, Vlada RS, ministrstvo za notranje zadeve, Urad vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, generalna policijska uprava, varuh človekovih pravic in državno tožilstvo. Od vabljenih se je opravičilo vrhovno državno tožilstvo.

Kot poroča Urška Maučič, vodja Urada župana občine Ormož,  so župani, občanka in občan občine Središče ob Dravi in ormoški poslanec, med drugim povedali: 

Župan Središča ob Dravi, Toni Jelovica je povedal, da je vlada sklep o postavitvi azilnega doma sprejela brez vednosti lokalnih skupnosti in brez vednosti občank in občanov. Gre za enostransko odločitev vlade, ki krši pravico do soodločanja, saj prebivalci Središča ob Dravi niso dobili prav nobene pravice pri soodločanju. S peticijo tako občani in lokalne skupnosti izražajo globoko zaskrbljenost, saj bi postavitev azilnega doma vplivala ne samo na varnost občank in občanov, ampak tudi na poslabšanje kvalitete njihovega življenja. Na negativen vpliv postavitve azilnega doma opozarja velika večina: ‘’Največkrat smo pozabljeni od vseh. Sedaj, ko pa je potrebno pri nas postaviti azilni dom, pa ste nas takoj našli na zemljevidu. Počutimo se kot drugorazredni državljani’’.

Župan Občine Ormož, Danijel Vrbnjak je v začetku izpostavil, da je tudi občina Ormož  odločno proti postavitvi azilnega doma v Središču ob Dravi:  ‘’Da se župani in občinski sveti v tem trenutku borimo skupaj, je jasen znak, da si azilnega doma ne želimo. Leta 1991 so se ljudje na tem območju borili za Republiko Slovenijo, danes so iz strani lastne države preslišani,’’ je dejal ter dodal, da vlado RS še enkrat pozivamo, da prekliče svoj sklep, da se začnejo pogovori in da nikakor in na noben način azilnega doma ne želimo in mu nasprotujemo.
Tukaj ne gre za tri župane, ampak za 3500 ljudi, ki so s podpisom pod peticijo izrazili svoje nestrinjanje s postavitvijo azilnega doma. Čas je, da država te ljudi sliši.

Tudi župan občine Sveti Tomaž, Mirko Cvetko je poudaril, da si njihovi občani azilnega doma na tem območju ne želijo.  Po osemnajstih letih županovanja pri Svetem Tomažu še nikoli ni doživel, da bi kakšna od vlad katerega od sklepov sprejela tako enostransko. Komisijo je pozval naj to situacijo vzame resno, gre za resno zadevo in čas je, da se začnemo pogovarjati.

Kot občana sta na seji komisije spregovorila Jurij Borko in Mirjana Panič. Jurij Borko je izpostavil način sprejemanja odločitve vlade brez posvetovanja z lokalno skupnostjo. Spomnil je, da ima Središče ob Dravi izkušnje z migranti, te segajo nekaj let nazaj, v Središču ob Dravi je bil namreč popisni center. Tudi, ko se je postavljala ograja, je bila lokalna skupnost obveščena. Sedaj pa je vlada občini dobesedno vsilila azilni center. Mirjana Panič pa je poudarila, da so občani proti azilnemu domu in bodo naredili vse, da ta azilni dom na meji ne bo stal.

Besede in zahteve županov je podprl tudi ormoški poslanec Andrej Kosi, ki je prav tako poudaril, da je vlada o postavitvi azilnega doma sprejela sklep brez posveta. Predhodnega obveščanja lokalnega prebivalstva ni bilo in to je sporno in nesprejemljivo. Pri tem, da se občinam ni prisluhnilo, so bile kršene ustavne pravice. V kraj, kot je občina Središče ob Dravi nastaniti toliko migrantov, ni ustrezno. Edino prav bi bilo, da se upošteva želja lokalnih skupnosti, željo ljudi, da si migrantov v Središču ob Dravi ne želijo. Da te današnje seje ne bi bilo, če bi vlada poslušala lastne državljane in državljanke in ravnala tako, kot je obljubljala pred volitvami, je še zaključil poslanec Kosi.

Slovenska tiskovna agencija (STA) je pred dobre pol ure sporočila,  da poziv vladi, naj prekliče sklep o postavitvi azilnega doma, ni bil sprejet. Prav tako ni bil sprejet sklep, da naj vlada novih azilnih domov ne postavlja brez sodelovanja lokalne skupnosti.