Referenduma o Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Ormož ne bo. In novi Odlok bo začel veljati z današnjim dnem.
Tako se je sinoči na izredni seji odločil ormoški občinski svet. Proti referendumu je glasovalo 13 svetnikov, 5 jih je bilo za.
Zahtevek za referendum so vložili svetniki Vili Trofenik, Stanko Podgorelec in Boštjan Štefančič saj menijo, da je v Odloku kar nekaj nepravilnosti na škodo občanov, in da so razlike med dejanskim in prikazanim stanjem infrastrukture v milijonih; zahtevek za referendum pa bi tako zadržal veljavnost, po njihovem mneju spornega Odloka.

Župan Alojz Sok je po seji povedal: