Društvo KOČIJAŽ Loperšice je danes (nedelja) ob Vaškem domu v Pušencih že šestič organiziralo srečanje kočijažev. Srečanje se je udeležilo 20 kočij, ki so se najprej zapeljale na panoramsko vožnjo. Pot jih je vodila po Opekarniški cesti in potem po Ljutomerski skozi Hardek, kjer jih s hladno pijačo pogosti Slavko Petek z družino, potem pa pot nadaljujejo skozi mesto in po Ljutoemrski ter Opekarniški cesti nazaj v Pušence. Po skupnem kosilu so sledile igre v spretnostni vožnji in druženje. Kot pravi predsednik društva Danilo Ivanuša, se srečanja udeležuje vse več kočijažev, kar polovica jih je bila iz sosednje Hrvaške. V glavnem pa gre za člane prijateljskih tovrstnih društev, s katerimi je društvo KOČIJAŽ navezalo stike na številnih podobnih srečanjih vse naokrog. Takšna srečanja služijo predvsem izmenjavi mnenj in izkušenj ter enostavno druženju ljubiteljev konj, je še dodal predsednik.