Psihiatrična bolnišnica je v decembru prejela mednarodno akreditacijsko listino kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave po standardih AACI Healthcare in s tem uspešno zaključila skoraj triletni projekt mednarodne akreditacije, ki jih zahtevajo mednarodnimi standardi AACI Healthcare.

Sicer pa je prizadevanje za kakovost in varnost zdravstvene obravnave v ormoški psihiatrični bolnišnici že od nekdaj eno temeljnih vodil delovanja, tako da je mednarodna akreditacija le še potrditev, da so na pravi poti.
Pridobljena mednarodna akreditacijska listina, ki jo je Psihiatričnini bolnišnici Ormož dodelila mednarodna komisija, le še potrjuje, da Psihiatrična bolnišnica Ormož svojim pacientom nudi prijazno, varno in urejeno okolje ter zdravstveno oskrbo, ki temelji na mednarodnih standardih kakovosti in sodobni klinični praksi. Hkrati predstavlja dolgoročno zavezo k nenehnemu nadgrajevanju in dopolnjevanju sistema kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave.

Trenutno v bolnišnici delajo tudi na standardizaciji ISO 2001, pojasni direktorica Majda Keček, in doda, da so na mednarodno akreditacijsko listino zelo ponosni, saj jo v Sloveniji ima le nekaj bolnišnic.
Ponosni pa so tudi na uspešno zaključeno poslovno leto 2014. Pred kratkim so adaptirali kletne prostore upravne zgradbe in vanje preselili bolnišnični arhiv, trenutno pa v okviru obnovitvenih del bolnišnice poteka prezidava in obnova kuhinje, ki bo z vsemi spremljevalnimi prostori v bodoče imela kar 650 kvadratnih metrov.
Obnova kuhinje predstavlja precej velik tako finančni kot organizacijski zalogaj, še dodaja direktorica. Gradbena dela, ki predstavljajo I.sklop obnovitvenih del izvaja GP Drava Ptuj, nabavo opreme pa so zaupali Metalki Maribor.

DSCN0171

DSCN0172

DSCN0178

DSCN0179

DSCN0180

DSCN0181